| Avtor:

Razpis za pomursko raziskovalno nagrado 2014

RAZPIS ZA

POMURSKO RAZISKOVALNO NAGRADO 2014

1.     PODATKI O RAZPISU
Pomurska izobraževalna fundacija PIF v sodelovanju s Pomursko akademsko znanstveno unijo PAZU razpisuje POMURSKO RAZISKOVALNO NAGRADO za najboljše magistrsko delo, najboljše delo aplikativnega značaja in doktorsko disertacijo pomurskih študentov v letu 2014.

Podeljene bodo nagrade za:

  1. najboljše magistrsko delo[1] s področja naravoslovja in tehnike
  2. najboljše magistrsko delo[1] s področja družboslovja in humanistike
  3. najboljše delo aplikativnega značaja[2]
  4. najboljšo doktorsko disertacijo.

[1]Druga bolonjska stopnja ali univerzitetni študij 7. ravni izobrazbe.
[2]Vlogi priložite mnenje podjetja v katerem se delo (druga bolonjska stopnja, univerzitetni študij 7. ravni izobrazbe ali disertacija) že je ali se potencialno lahko aplicira.

Nagrajenci prejmejo plaketo in denarno nagrado v višini 600,00 EUR za nagradi pod zaporednima številkama 1 in 2, 800,00 EUR za najboljše delo aplikativnega značaja ter 1.000,00 EUR za najboljšo doktorsko disertacijo. Naloge bo ocenjevala strokovna komisija, sestavljena iz pomurskih akademikov, članov PAZU.

2.     POGOJI ZA PRIJAVO IN IZBOR PREJEMNIKOV NAGRADE
Na razpis se lahko prijavijo kandidati s stalnim prebivališčem v Pomurju, ki so magistrirali ali doktorirali v letu 2014. Prijava je možna le na eno od razpisanih nagrad.
Kandidati za nagradi pod zaporednima številkama 1 in 2 morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:
–          so dosegli povprečno oceno študija vsaj 8,
–          so bili ob zaključku študija mlajši od 27 let,

3.     PRIJAVA IN ROK ZA ODDAJO VLOG
Prijava mora vsebovati izpolnjen prijavni obrazec in ustrezne priloge (objavljeno na spletni straniwww.pif.si).
Prijavitelji lahko oddajo prijave osebno ali pošljejo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici, s pripisom: »PRN 2014«, na naslov: PIF, Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota (dodatne informacije na tel. 031-654-485). Rok za oddajo prijav je 2. 2. 2015.

4.     ODPIRANJE PRIJAV, OBVEŠČANJE O REZULTATIH RAZPISA
Uprava PIF bo kandidate o rezultatih razpisa obvestila do 30. 4. 2015. Odločitev uprave PIF je dokonča, pritožba ni mogoča.

Vsebino razpisa najdete na naslednji povezavi: http://www.pif.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=27&id_informacija=166

Razpis PRN-2014

V Murski Soboti, dne 8. 12. 2014

pom. akad. dr. Mitja SLAVINEC, predsednik uprave PIF