| Avtor:

25-letnica KUD-a Budinci in zaključek projekta Moščonka

BUDINCI – Kulturno-umetniško društvo Budinci je pripravilo včeraj, 13. aprila, v vaško-gasilskem domu, prireditev ob 25-letnici delovanja društva. Hkrati je bil predstavljen tudi nov oblačilni videz domačih ljudskih pevk in folklorne skupine.

25-letnica-kud-a-budinci-61Na prireditev, ki je nosila naslov Ples z jabolkom, so se člani KUD-a Budinci pripravljali več mesecev. V okviru projekta Moščonka so namreč skupaj s partnerji, to je s Kulturno-turističnim društvom Moščanci, redno hodili na vaje, se skupaj učili novih plesov in se pripravljali na uspešen zaključek projekta.

Tako so pripravili prireditev, katere naslov ni naključen. Gre za simbolni pomen, hkrati pa pomeni zaključek projekta Moščonka s strani KUD-a Budinci. Ob tej priložnosti so člani KUD-a slovesno proslavili tudi 25 let delovanja društva. Na prireditvi so se tako v novem oblačilnem videzu predstavile domače ljudske pevke ter folklorna skupina.

Kot je povedala predsednica KUD-a Budinci gospa Suzana Škodnik, pomeni kulturno udejstvovanje starejše generacije velik prispevek k celotnemu kulturnemu življenju in ustvarjalnosti družbe, hkrati pa je tretja generacija pomemben nosilec kulturnih praks in izročil, ki jih prenašajo na mlajše generacije.

Domače ljudske pevke že 26 let pridno nastopajo in predstavljajo domače društvo tako na domačih in občinskih prireditvah, kot tudi po celotnem Prekmurju, nastopile pa so že tudi v tujini. Dve leti so bile vključene tudi v projekt Women in youth, v lanskem letu pa še v projekt LAS – Gorička zel. Na prireditvi so ljudske pevke nastopile pod mentorstvom Darje Slaviček, ki jih vodi že šesto leto. Predstavile so se s pesmimi Dejtece malo mamco je zgubilo, Ko ptičica na tuje gre ter Ko fantič z vojske primašira.

25-letnica-kud-a-budinci-4Oblačilni videz ljudskih pevk

Oblačilni videz za ljudske pevke je pripravila Lili Šiftar, ki je ob tej priložnosti na prireditvi spregovorila tudi nekaj besed. Dejala je, da naj bodo ljudske pevke oblečene tako, kot če bi šle k maši, kljub temu pa naj se v tej opravi tudi dobro počutijo. Pri tem oblačilnem videzu ne gre za rekonstrukcijo videza iz preteklosti, ampak za praznični videz, kateremu so dodani manjši detajli, ki spominjajo na videz oblačilne kulture iz 19. stoletja.

Po predstavitvi oblačilnega videza in nastopu ljudskih pevk je sledila podelitev priznanj le-tem. Priznanja ob 25-letnici društva je podelila predsednica sveta Območne izpostave javnega sklada za kulturne dejavnosti Murska Sobota gospa Marta Horvat.

V zadnjih nekaj letih aktivno deluje tudi gledališka skupina, s katero so pripravili že več iger, in sicer Büdinčari se včijo plesati, Lajoš na karavle ter Vrnitev Ludwiga. V igre, za katere piše scenarije Andrej Lainšček, želijo vključiti čim večje število domačinov, ki zajemajo vse generacije. Na prireditvi so se tako predstavili gledališčniki z odlomkom iz igre Büdinčari se včijo plesati. Igra predstavlja željo članov društva, ki so vrsto let hrepeneli po folklori. V skeču so tako nastopili Dušan Slankovič, Vendel Žido mlajši, Renata Varga in Kristjan Lainšček. Za tem je sledila podelitev priznanj vsem gledališčnikom, ki zadnjih nekaj let aktivno sodelujejo v društvo. Priznanja je podelila Marta Horvat.

Da pa bi prireditev dosegla svoj pravi namen, je bilo potrebno tudi zaplesati in predstaviti še nov oblačilni videz folkloristov.

Folklora namreč že od samih začetkov spremlja delovanje društva. Zaradi raznoraznih dejavnikov so se s plesom večkrat za nekaj let prenehali ukvarjati, obudili pa so ga pred dobrimi petimi leti, ob 20-letnici delovanja društva. Takrat so folkloristi opravili nekaj nastopov, želeli pa so več. Več plesnega znanja pa tudi nov, pravi oblačilni videz. Takrat so se podali na skupno pot s KTD Moščanci in Občino Šalovci ter skupaj sodelovali v projektu Moščonka. Kot je dejala Marta Horvat, predsednica KTD Moščanci, je 25 let delovanja društvene aktivnosti odrekanje, usklajevanje mnenj in interesov, je podarjeni prosti čas slehernega člena društvene skupine. Ob zaključku projekta med KUD Budinci in KTD Moščanci je še dejala: »Ko zaključujemo projekt in so vidni rezultati, lahko zatrdim, da smo bili uspešni. Nova oblačila za vaše folkloriste, pridobljeno znanje in navsezadnje naše sodelovanje na odrskih deskah in skupnih vajah je pomemben del povezave med našima dvema društvoma.«

Oblačilni videz folklorne skupine

Pri raziskavi oblačilnega videza v našem kraju sta raziskavo na terenu opravili doktorica Marija Makarovič, slovenska etnologinja, ter Jelka Pšajt, etnologinja in kustosinja v Pokrajinskem muzeju Murska Sobota. Za obleke in obutev so poskrbeli krojač Milan Grah, šivilja Gizela Bagola in čevljar Geza Kisilak.

Oblačilni videz folkloristov je po zapisu gospe Jelke Pšajt predstavila Lili Šiftar. Kot je povedala, je za potrebe folklorne skupine Budinci doktorica Marija Makarovič s pomočjo sodelavcev naredila raziskavo oblačilnega videza. Ker gre za prostorsko zelo omejeno območje, se je raziskovalka lahko v svoji raziskavi naslonila na nekaj malo fotografskega materiala in pridobljene ustne informacije in predvsem na lastno strokovno poznavanje oblačilnega videza slovenskega prostora. Tako so nastale smernice za posamezne pare in glasbenike folklorne skupine Budinci. Gre za rekonstrukcijo oblačilnega videza goričkega prebivalstva, s konca 19. in začetka 20. stoletja, ki je podoben ostalemu slovenskemu prostoru. V preteklosti so si za pražnjo opravo ženske in moški dali izdelati moderne obleke podobnih krojev iz industrijsko izdelanega blaga, seveda v okviru gmotnih zmožnosti. Šlo je za cenejše blago in bistveno skromnejše dodatke, v primerjavi s svojimi rojaki v ostalih slovenskih pokrajinah in štajerskem kulturnem prostoru.

25-letnica-kud-a-budinci-49Po predstavitvi oblačilnega videza je sledil splet goričkih plesov, ki ga je sestavila Valerija Žalig, mentorica pa je Suzana Škodnik. Folkloristi so zaplesali Mrkefca, mrkefca, Mat’ potice pečejo, Sirota sam ja in Zibenšrit. Za glasbeno spremljavo sta poskrbela Kristjan Hari, ki igra na harmoniko ter Janez Bedič, ki igra na berdo. Za tem je sledil še splet plesov, ki so ga budinski folkloristi zaplesali skupaj z moščanskimi. Splet »Kak so mlatile« je sestavila mentorica Darja Kuronja, za glasbeno spremljavo pa sta poskrbela harmonikar Niko Pelcin violinistka Maruša Mujdrica.

Sledil je še govor župana Občine Šalovci Iztoka Farteka, ki je dejal, da ljubezen do ohranjanja kulturne dediščine in ljudskega izročila, običajev, plesov in pesmi v današnjem času potrošniške družbe uspeva samo velikim zanesenjakom, ki jim ni žal časa za ustvarjanje.

Za konec prireditve so se predstavili še Zgrablenci na kvadrat, skupina pevcev in godcev ljudskih pesmi, ki so jo v okviru KUD-a Budinci ustanovili maja 2011 in deluje pod vodstvom Suzane Škodnik. Člani pojejo in igrajo predvsem goričke in prekmurske ljudske pesmi z namenom, da na njih ne bi pozabili. Tokrat so zapeli Neman voule, Deklina Lujzika in Ferko si je gunce kupo.

Prireditev se je zaključila s plesom, kjer so moščanski in budinski folkloristi zaplesali z jabolkom.

Foto: Anita Hari

no images were found