| Avtor:

25. november – Svetovni dan za odpravo nasilja nad ženskami

Nasilje nad ženskami je posledica mišljenja, da so moški večvredni, boljši od žensk. Da je ženska »narejena« za gospodinjo. Vendar, ali je to res? Smo res tako nesposobne in neenakovredne moškim?

Deklaracija  Združenih narodov o odpravi nasilja nad ženskami (1993) pravi, da je nasilje nad ženskami vsako dejanje, ki ima za posledico ali je verjetno, da bo imelo za posledico, telesno, spolno ali psihološko škodo ali trpljenje žensk. Vključuje tudi grožnje s takšnimi dejanji, s prisilo ali samovoljnim prikrajšanjem za prostost, ne glede na to, ali do tega prihaja v javnem ali zasebnem življenju.

Vir: Amnesty International Slovenije

Da je nasilje nad ženskami, je kršenje človekovih pravic in temeljnih svoboščin žensk. Ženske imamo pravico do zaščite vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Te so:

×          pravica do življenja,

×          pravica do enakosti,

×          pravica do enake zaščite pred zakonom,

×          pravica do prostosti in osebne varnosti,

×          pravica do ugodnih razmer na delovnem mestu,

×          pravica do varnosti pred vsemi oblikami diskriminacije,

×          pravica do najvišjega dosegljivega standarda telesnega in duševnega zdravja,

×          pravica ne biti podvržena mučenju ali drugemu okrutnemu, nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju.

V mnogih primerih se nasilja nauči v šoli, družinah, medsebojnih odnosih. Zmanjšati in odpraviti ga je mogoče le dolgoročno – s spodbujanjem nenasilnega vedenja, sprejemanjem posameznika kot sebi enakovredno osebo. Potrebno je zagotoviti, da so otroci (tako dečki kot deklice) deležni izobraževanja in vzgoje v  duhu enakopravnosti, strpnosti – brez predsodkov in »starega« mišljenja o posameznim spolu.

Prispevek: Tjaša Gomboc