| Avtor:

271.000 oseb pod pragom revščine

Pod pragom revščine je v Sloveniji leta 2012 živelo približno 271.000 ljudi. Stopnja tveganja revščine je lansko leto znašala 13,5 %, to je za 0,1 odstotno točko manj kot leta 2011.

Vir: drugisvet.com

Vir: drugisvet.com

Po podatkih Statističnega urada RS je bil letni prag tveganja revščine za enočlansko gospodinjstvo 7.273 evrov. To pomeni, da je bil razpoložljivi neto dohodek oseb, ki so živele pod pragom revščine, nižji od 606 evrov na odraslo osebo na mesec. Ugotovitve kažejo, da je morala imeti družina z dvema odraslima in dvema otrokoma, ki sta mlajša od 14 let, vsaj 1.273 evrov razpoložljivega neto mesečnega dohodka. Gospodinjstvo z dvema članoma, brez otrok, pa vsaj 909 evrov na mesec. Če v dohodek ne bi bili prišteti socialni transferji, pa bi stopnja tveganja revščine znašala 25,2 %, medtem ko bi bila pri osebah, ki so starejše od 64 let, 30,5 %.

Stopnja socialne izključenosti je leta 2012 znašala 19,6 %, in je bila za 0,3 odstotne točke večja kot leta 2011.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti