| Avtor:

273.000 ljudi pod pragom revščine

273.000 oziroma 13,6 % ljudi je leta 2011 v Sloveniji živelo pod pragom revščine, kažejo statistični podatki. Glavna vzroka za revščino in socialno izključenost sta bila brezposelnost in nizki dohodki.

Število oseb, ki živijo pod pragom revščine, se je v primerjavi z letom 2010 povečalo za 19.000. Mesečni razpoložljivi neto dohodek teh oseb pa je znašal manj kot 600 evrov na odraslega člana gospodinjstva. V primeru, da država s socialnimi transferji ne bi blažila stiske gospodinjstev s prenizkimi dohodki, bi stopnja tveganja narasla na 24,2 %. Največji delež oseb pod pragom revščine so leta 2011 predstavljali upokojenci (32 %), sledile so mladoletne osebe (20 %), delovno aktivne osebe (19 %), brezposelne osebe (17 %) in druge neaktivne osebe (12 %).

V najslabšem položaju leta 2011 so bila enočlanska in enostarševska gospodinjstva in pari z več kot tremi otroki. Če pa primerjamo socialno-ekonomske vidike, so bili v najslabšem položaju gospodinjstva, v katerih ni bil noben član zaposlen ali samozaposlen, predvsem pa gospodinjstva brez delovno aktivnih članov, v katerih so bili vzdrževani otroci.