| Avtor:

500 let reformacije

Letošnje leto zaznamujemo 500 let, od kar je Martin Luter na vrata wittenberške cerkve pribil 95 tez proti odpustkom. Ta dogodek velja za začetek obdobja reformacije v Evropi, ki se je iz Wittenberga oziroma Nemčije razširila tudi v druge dežele po svetu. Reformacija pa ne pomeni zgolj versko gibanje, ampak so Lutrove poteze iz leta 1517 prinesle številne spremembe tako v družbenem, kot kulturnem življenju v Evropi, med drugim tudi v Sloveniji.

Vir: ECO Puconci

Reformacije je namreč imela pomemben vpliv tudi na književnost v ljudskih jezikih, saj je s prevodom Biblije nemščina postala splošno razumljiva, po Lutrovem zgledu pa so jo prevedli tudi v druge jezike. Božja beseda je tako postala dostopna vsem, ki so takrat znali brati, na ta način pa so se odpirala vrata splošni izobrazbi, kar je pripomoglo tudi k pismenosti. Izjema pri tem ni bil niti slovenski jezik, saj smo v tistem času dobili prvo knjigo v slovenščini ter prvi prevod Svetega pisma.

Vir: www.primorske.si

Najbolj zaslužen pri tem je bil Primož Trubar, ki je s tem postavil temelje slovenskega knjižnega jezika, okrepil pa je tudi narodno zavest. Ravno zato smo tudi Slovenci v tem letu namenili tej obletnici posebno pozornost. Vlada Republike Slovenije je ob začetku letošnje 500. obletnice reformacije leto 2017 razglasila za leto reformacije.

Poleg tega so pripravili osrednjo državno proslavo, po vsej Sloveniji pa so vse leto potekali tudi različni dogodki in prireditve. Med drugim je Slovenijo obiskal reformacijski avtobus, ki je potoval skozi 19 evropskih držav in 68 mest, ki so bila v preteklih letih kakorkoli povezana pri razvoju in širjenju protestantizma. Tem mestom je bil podeljen trajni naziv evropskega mesta reformacije, v Sloveniji imajo ta naziv tudi Ljubljana, Rašica in Puconci.