| Avtor:

Čebelarjem brezplačna oksalna kislina

Ljubljana – Čebelarji bodo v skladu z Operativnim programom zatiranja varoze v letu 2012 prejeli brezplačno oksalno kislino za zimsko zatiranje varoze. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje zato čebelarje obvešča, da naj oksalno kislino prevzamejo do 27. avgusta 2012, kajti ponovno izdajanje sredstva bo nato potekalo spet po 16. oktobru 2012.

Do oksalne kisline za zatiranje varoj so upravičeni čebelarji za število čebeljih družin, ki jih imajo vpisane v register čebelnjakov na dan 31. oktobra pred letom izdaje zdravila. Oksalno kislino lahko čebelarji dobijo, če njihovo dejansko stanje čebeljih družin na dan izdaje zdravila odstopa od stanja v registru čebelnjakov, toda za največ do deset odstotkov čebeljih družin. Čebelar je upravičen do oksalne kisline za zatiranje varoj, če je opravil vpis čebeljih družin v register čebelnjakov pred izdajo zdravila.

Urniki izdaje zdravil za zatiranje varoj so objavljeni na spletni strani Čebelarske zveze Slovenije. Iz njih je razvidno, da bo izdaja zdravil v Čebelarskem društvu Grad in v Čebelarskem društvu Rogašovci potekala 24. avgusta 2012 med 15. in 18. uro. V Čebelarskem društvu Šalovci pa 27. avgusta med 15. in 17. uro. Prav tako pa čebelarje pozivajo tudi, da morajo ob izdaji zdravil predložiti dnevnik veterinarskih posegov.

VIR: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Foto: T. M.