| Avtor:

Dan reformacije

Dan reformacije je v Sloveniji od leta 1992 državni praznik in hkrati tudi dela prost dan. Glavni začetnik reformacije je nemški duhovnik Martin Luther. Ta je 31. oktobra 1517 na vrata cerkve v nemškem mestu Wittenberg pribil 95 tez o prenovi rimskokatoliške cerkve.

Katekizem_Dan reformacijeReformacija, ki se je začela v Nemčiji, je bila v 16. stoletju versko, kulturno in politično gibanje, ki se je zavzemalo za preureditev Cerkve. Luther kot njen začetnik je najprej zahteval zgolj reformo katoliške cerkve, vendar ga je ta zavrnila, papež pa ga je izobčil. Oblikovala se je nova cerkvena organizacija, to je luteranska cerkev. Luther je v svojih tezah zahteval tudi, da naj bo cerkev preprosta, bogoslužje naj se približa človeku in hkrati s tem naj se opravlja v domačem jeziku. Zahteval je tudi, da se Biblijo prevede za ljudi v njihove materne jezike in se jim s tem omogoči, da jo berejo sami. Ravno čas reformacije in zahteva po prevodih verskih knjig je vplivala na razvoj književnosti v ljudskih jezikih, med drugim tudi na razvoj slovenske književnosti.

Katekizem – prva slovenska knjiga

V času reformacije smo Slovenci dobili prvo knjigo v maternem jeziku in nasploh prvo slovensko tiskano knjigo, to je bil Katekizem. Tega je leta 1550 napisal Primož Trubar, s tem pa je postavil slovenski jezik na mesto knjižnega jezika.

Trubar_Dan reformacijeTrubar je bil osrednja osebnost reformacije na Slovenskem, ki je poleg prej omenjenega Katekizma napisal še približno polovico vseh prvih slovenskih knjig, med bolj znanimi je tudi Abecednik. Poleg Trubarjevih knjig sta za slovenski jezik pomembna še dva avtorja, in sicer Jurij Dalmatin, ki je prevedel Sveto pismo, ter Adam Bohorič, ki je napisal prvo slovensko slovnico Zimske urice.

Širitev reformacije

Reformacija se je razširila po vsej Evropi. Nauke, podobne Luthrovim, so širili v Švici, pomembna sta bila dva predstavnika, in sicer Jean Calvin in Huldreich Zwingli, ter tudi v Franciji in v Angliji, kjer so osnovali samostojno anglikansko cerkev, katere poglavar je bil angleški kralj, na ta način pa so prekinili odnose s papežem.