| Avtor:

Dan slovenske hrane

Pred tremi leti, natančneje 11. oktobra 2012, je vlada Republike Slovenije sprejela sklep o razglasitvi dneva slovenske hrane, ki ga od takrat naprej obeležujemo vsako leto, in sicer tretji petek v novembru.

 

Dan, ki je namenjen slovenski hrani, je glavna iztočnica za opozarjanje širše javnosti o pomenu oskrbe prebivalstva s kakovostno hrano, ki je pridelana v lokalnem okolju. Letošnji dan slovenske hrane bo v petek, 20. novembra, poglavitni namen razglasitve tovrstnega dne in njegovega obeleževanja pa je podpora slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane, hkrati pa tudi težnja k spodbujanju zavedanja in pomena, ki jo prinaša domača samooskrba. Z dnevom slovenske hrane se skrbi tudi za ohranjanje čistega in zdravega okolja ter podeželja, prav tako pa se mlade seznanja s postopki pridelave in predelave hrane ter se jih spodbuja za ukvarjanje z dejavnostmi na kmetijskem področju.

Tradicionalni slovenski zajtrk

Ena izmed glavnih aktivnosti dneva slovenske hrane je vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki letos poteka že petič zapored. Vanj so vključeni vsi slovenski vrtci, osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom ter vsi zavodi za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Osrednji cilj projekta je privzgajanje zdravih prehranskih navad že v otroštvu ter izobraževanje in osveščanje o preprečevanju nastajanja odpadkov ter pravilnem ravnanju z njimi.

Vir: www.mkgp.gov.si