| Avtor:

Dan slovenskega znakovnega jezika

Štirinajsti november je v Republiki Sloveniji dan, ko zaznamujemo znakovni jezik. Vlada RS je leta 2002 objavila Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika v Uradnem listu RS.

znakovni jezik (Custom)Znakovni jezik je materni jezik gluhih oseb, v Sloveniji ga kot jezik sporazumevanja in kot prvi jezik uporablja okrog 1500 gluhih oseb. Z znakovnim jezikom se ohranjajo tudi jezikovne značilnosti posameznih področij v Sloveniji in kultura gluhih.

Znakovni jezik se po sprejetju zakona iz leta 2002 uporablja in uveljavlja na vseh področjih zasebnega in javnega življenja, gluhe osebe pa imajo pravico uporabljati znakovni jezik v postopkih pred državnimi organi, organi lokalne samouprave, izvajalci javnih pooblastil oziroma pred izvajalci javnih služb.

Vsaka država ima svoj poseben znakovni jezik, poimenujemo pa ga po državah, iz katere izhaja.

Vir: www.mddsz.gov.si