| Avtor:

Dedovanje kmetijskih gospodarstev

Ljubljana – Državni zbor Republike Slovenije je sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev. Za spremembo so se odločili, ker po prejšnjem zakonu ni bilo več mogoče voditi postopkov za določitev zaščitenih kmetij. Za to se uporabljajo podatki o primerljivih površinah, ti pa se izračunajo na podlagi podatkov zemljiškega katastra. Posebna ureditev dedovanja zaščitenih kmetij tudi preprečuje drobljenje kmetij in zmanjša breme prevzemnika kmetije.

Vir: bodieko.si

S to novelo zakona se obseg kmetije računa na podlagi bonitete zemljiških parcel v katastru. Za en hektar primerljivih zemljiških površin šteje en hektar kmetijskega zemljišča z boniteto 50 ali več. Dva hektarja kmetijskega zemljišča pa z boniteto do vključno 49 ali osem hektarjev gozda. Spodnji prag za določitev zaščitene kmetije je še naprej pet hektarjev primerljivih površin.

Za kmetijo manj pomembna zemljišča, ki se lahko odtujijo za izplačilo nujnih deležev so gozdna zemljišča, kmetijska zemljišča z boniteto, ki je nižja od 40 bonitetnih točk, ter zemljišča, ki so po namenski rabi stavbna, razen, če gre za zemljišča, na katerih so objekti za potrebe kmetije.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje