| Avtor:

Do štipendij ponovno tudi mladoletniki

Ljubljana – Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela predlog Zakona o štipendiranju, ki prinaša nekaj sprememb. Glavna sprememba je ta, da bodo do državnih štipendij ponovno upravičeni tudi mladoletni dijaki. Poleg tega pa nov predlog omogoča tudi prejemanje več vrst štipendij hkrati, določa nove vrste štipendije, uvaja deficitarne štipendije in prejemanje štipendij omejuje zgolj na dodiplomski študij.

Vir: srednjesolskivpisnik.si

Predlog Zakona o štipendiranju pri državnih štipendijah opredeljuje tudi dodatke za bivanje, na učni uspeh in za štipendiste s posebnimi potrebami. Poleg tega se ukinja tudi rok za oddajo vloge za nadaljnje prejemanje štipendije. Dokler posameznik ne bo vložil nove vloge, bo štipendijsko razmerje mirovalo. Prejemati pa jo bo začel od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge.

Namen deficitarnih štipendij je zagotovitev boljšega odziva na potrebe trga dela.

Zoisove štipendije

Za pridobitev Zoisove štipendije se po predlogu Zakona o štipendiranju zahteva izpolnjevanje pogoja izjemnega dosežka in dovolj visoke povprečne ocene oziroma uvrstitve med najboljših pet odstotkov dijakov oziroma študentov. Za ohranitev štipendije pa se zahteva predpisana višina povprečnih ocen posameznega letnika ali pa izjemni dosežek. Predvidena pa sta tudi dodatek za bivanje in dodatek za posebne potrebe.

Vir: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve