| Avtor:

Država mora Miragu plačati več kot 8 milijonov evrov

Ljubljana – Ministrstvo za notranje zadeve je prejelo pravnomočno sodbo v zadevi Mirage proti Sloveniji. Minister Gregor Virant je ob tem povedal, da je to konkreten primer slabe prakse pri izvajanju javnih naročil.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Ministrstvo za notranje zadeve je 27. novembra 2001 s podjetjema Cetis in Mirage sklenilo pogodbo o oblikovanju, izdelavi in dobavi nalepke za tehnični pregled motornih in priklopnih vozil. Pogodba je bila sklenjena za določen čas petih let in bi se iztekla 27. novembra 2006, a so aprila, leta 2005 z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa, ukinili nalepke za tehnične preglede. Ker podjetji na sporazumno prekinitev nista pristali, je Ministrstvo za notranje zadeve pogodbo prekinilo enostransko, 19 mesecev pred iztekom.

Republika Slovenija bo tako morala podjetju Mirage plačati glavnico v višini 3.492.663 evrov zaradi izgube čistega dobička, glavnico v višini 1.164.121 evrov. To je 25 % davek na dohodek pravnih oseb, oboje s pripadajočimi zakonskimi in zamudnimi obrestmi od 18. januarja 2006 do plačila in stroške postopka v višini 18.358 evrov, 10.501 evrov in 10.011 evrov (zneski so izračunani na dan 29. 5. 2013 in dnevno rastejo zaradi obresti). Za vse našteto bo torej Slovenija morala podjetju Mirage plačati 8,300.000 evrov.

Prispevek: Anja Vlaj

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve