| Avtor:

Dvig slovenske minimalne plače

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak je pred dnevi socialnim partnerjem na seji Ekonomsko-socialnega sveta predlagala dvig minimalne plače za 1,8 odstotka.

Vir: www.nsi.si

Vir: www.nsi.si

Nova minimalna plača v Sloveniji se je tako s 604 evrov neto zvišala na 613 evrov neto. Sindikati so sicer predlagali zvišanje plače za pet odstotkov, in sicer na 630 evrov neto, čemur pa niso ugodili.

Pri usklajevanju višine minimalne plače so v skladu z Zakonom o minimalni plači poleg rasti cen življenjskih stroškov upoštevana tudi ugodna gospodarska rast ter gibanje plač in zaposlenosti v preteklem letu. Kot so zapisali na spletni strani omenjenega ministrstva, se je v prvih enajstih mesecih preteklega leta v primerjavi z enakim obdobjem leto pred tem za 1,8 odstotka povišala tudi povprečna plača v Sloveniji. Kot je dejala pristojna ministrica, bodo z dvigom minimalne plače v enakem odstotku zagotovili ohranitev razmerja med minimalno in povprečno plačo, hkrati s tem pa bodo prispevali tudi k izboljšanju socialnega položaja tistih zaposlenih, ki prejemajo najnižje dohodke.

Kaj je všteto v minimalno plačo?

Minimalna plača po definiciji zajema vse elemente plače, kot so navedeni v Zakonu o delovnih razmerjih. Sem torej spadajo osnovna plača delavca za določen mesec, del plače za delovno uspešnosti in dodatki, ki mu pripadajo, razen dodatka za delo preko polnega delovnega časa. Iz minimalne plače je Zakon o dopolnitvi Zakona o minimalni plači izvzel še tri dodatke za delo v posebnih pogojih dela, in sicer dodatek za nočno delo, dodatek za delo v nedeljo ter dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu. V minimalno plačo prav tako ni možno prištevati povračil stroškov, ki jih je delodajalec dolžan izplačati delavcu ali drugih prejemkov iz delovnega razmerja.

Vir: www.mddsz.gov.si