20. vaške igre občine Moravske Toplice

Vsakoletno tekmovanje ekip iz občine Moravske Toplice.

Športni park Mlajtinci

4. 7. 2015, 12.00,

Občina Moravske Toplice in KS Mlajtinci-Lukačevci

branko.vogrincic1@gmail.com

041 880 713

Bojnec Štefan

041 637 660