8. jesenski bazar pri gradu

10.00 – 17.00
PRODAJNA RAZSTAVA IN PRIKAZI
 izdelovanja izdelkov domače obrti v živo in v filmih
– gorička vina in jedi
– gorički med, sadje, zelenjava

SREČANJE SNOVALCEV KRAJINSKEGA PARKA GORIČKO : 2003-2013

POTUJOČA STISKALNICA SADJA,
– prikaz in sočenje pripeljanega sadja

11.00 – 12.00
DELAVNICA POLSTENJA

– s Sonjo Kociper Toplak

12.00 – 13.00
DELAVNICA PLETENJA IZ SLAME

– z Bernardo Žižek