| Avtor:

Evropski teden zmanjševanja odpadkov

Evropska komisija je leta 2009 dala pobudo za Evropski teden zmanjševanja odpadkov, ki letos poteka od 16. do 24. novembra 2013. Namen omenjenega tedna je seznanitev evropskih prebivalcev z ukrepi, ki jih lahko uvedejo v vsakdanje življenje kot prispevek za zmanjševanje količine odpadkov. Letošnja osrednja tema je problematika količin zavržene hrane.

Vir: orz.si

Vir: orz.si

Problematika zavržene hrane v okviru biološko razgradljivih odpadkov predstavlja relativno pomemben delež. Največ odpadne hrane proizvedejo gospodinjstva, to pa lahko zmanjšamo recimo s pravilnim shranjevanjem hrane, »pametnim« nakupovanjem, kuhanjem ustrezne količine hrane ter preverjanjem rokov uporabnosti.

Vsako leto na svetu odvržemo več kot milijardo ton živil, kar predstavlja tretjino vse pridelane hrane. Samo v Evropi pa zavržemo 90 milijonov ton hrane v enem letu. Ta delež zavržene hrane se med industrializiranimi državami in državami v razvoju ne razlikuje.

Leta 2011 je bilo v Sloveniji skoraj 168.000 ton odpadne hrane, kar znaša na prebivalca 82 kilogramov zavržene hrane, to pa je 14 % manj kot leta 2010. Največji delež je takrat predstavljala mešana odpadna hrana, sledili pa sta odpadna hrana živalskega izvora in zelena odpadna hrana.

Države članice Evropske unije morajo v skladu Direktive o odpadkih spoštovati in dosegati okoljske cilje v skladu z ravnanjem z odpadki. In sicer je treba odpadke preprečevati, jih pripraviti za ponovno uporabo, reciklirati, drugače predelati ali odlagati. Cilj Evropske unije pa je oblikovati družbo recikliranja, ki odpadke uporablja kot vir in se izogiba nastajanju odpadkov.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje