| Avtor:

Gasilska zveza Puconci izvaja tečaj za vodjo skupine

PUCONCI – Gasilska zveza (GZ) Puconci v tem času izvaja tečaj za vodjo skupine. Tečaj, katerega vodja je Vlado Vlaj, podpoveljnik GZ Puconci in poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Bodonci, poteka od 21. januarja do 4. marca. Predavanja potekajo ob sobotah in nedeljah v prostorih osnovne šole Puconci, obiskuje pa ga 25 tečajnikov.

Gasilska zveza Slovenije (GZS) zagotavlja ustrezno usposobljenost vseh članov gasilskih organizacij, ki opravljajo naloge na strokovno-operativnem področju. Usposabljanja potekajo v skladu s sprejetimi učnimi programi in Posebnimi pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev. Poseben poudarek je na dopolnilnem usposabljanju, ki postaja osnovna oblika obnavljanja, pridobivanja in preverjanja gasilskega znanja. V skladu z veljavno zakonodajo mora biti sleherni gasilec usposobljen. Poudarek je na praktičnem usposabljanju, pri čemer je potrebno slediti tudi zagotavljanju psihofizičnih sposobnosti.

»GZ Puconci se zaveda, da je potrebno naše člane ustrezno usposobiti. Eden izmed takih tečajev oziroma usposabljanj je tečaj za vodjo skupine. To je osnovni tečaj, kateri je podlaga za nadaljnje izobraževanje,« je povedal podpoveljnik GZ Puconci Vlado Vlaj.

Tečaj na nivoju regije

Ta tečaj organizirajo v GZ Puconci prvič in je dokaj zahteven, saj morajo zagotoviti ustrezen prostor, predavatelje, gradivo in opremo. Cela stvar poteka preko Vulkana – programa za vodenje evidenc v gasilskih organizacijah, in sicer prijave, urniki, predavatelji, časovnice ipd. V GZ Puconci je bilo zanimanje za ta tečaj kar precejšnje, zato so se odločili, da ga tudi organizirajo. Ker pa je bilo kandidatov iz GZ Puconci premalo, so tečaj odprli na nivoju Pomurske regije, tako da lahko tečaj obiskujejo tudi člani iz drugih GZ. Potrudili so se, da so predavatelji strokovnjaki na svojem področju in da kvalitetno predstavijo snov oziroma teme, ki so predpisane za ta tečaj.

»Tečaj za vodjo skupine pridobiva na pomenu v Pomurski regiji. Je tretja stopnica pri šolanju operativnega gasilskega kadra. Razveseljivo je, da GZ Pomurja v velikem številu pristopajo k izvedbi tega tečaja. Še pomembnejše je, da v izobraževanju, tudi pri tem tečaju združujemo kapacitete, ki jih imamo v Pomurski regiji. V mislih imam predavatelje, opremo, orodje in ostale pogoje za uspešno izvedbo tečaja,« je povedal poveljnik Pomurske gasilske regije, član upravnega odbora GZS in eden izmed predavateljev tečaja za vodjo skupine v GZ Puconci Dušan Utroša.

Namen tečaja za vodjo skupine je ta, da morajo prostovoljni gasilci biti v skladu z Zakonom o gasilstvu usposobljeni za opravljanje nalog gašenja in reševanja v primeru požarov, naravnih in drugih nesreč. Cilj usposabljanja je gasilca usposobiti za izvajanje nalog vodenja skupine. Tečajniki se seznanijo z osnovami zakonodaje s področja požarnega varstva, gasilstva in z normativnimi akti gasilske organizacije. Tečajniki v procesu usposabljanja razširijo svoje znanje o gasilski opremi in tehniki, obenem pa spoznajo taktične in tehnične smernice za uspešno opravljanje gasilskih intervencij in vodenje gasilske skupine.

Usposabljanja se udeležujejo člani gasilske organizacije, ki so uspešno in aktivno delovali v činu gasilec in želijo opravljati naloge vodje skupine. Usposabljanje traja 56 ur, od tega je 41 ur teoretičnega in 15 ur praktičnega pouka. Tečaja za vodjo skupine se lahko udeležijo kandidati, ki so uspešno opravili osnovni in nadaljevalni tečaj za gasilca in je poteklo vsaj dve leti od nadaljevalnega tečaja. Kandidati morajo biti psihofizično in zdravstveno sposobni opravljati operativne naloge v gasilstvu.

Tečaj zajema več učnih vsebin, in sicer: organizacija gasilstva in pravne osnove,  vzgoja osebnosti gasilca,  izobraževanje, varstvo in zdravje pri delu, zaščita in reševanje, požarna preventiva, razvrščanje, elektrika, radijske zveze, vozila in oprema, gradbeništvo in preskrba z gasilno vodo, tehnično reševanje in gasilska taktika.

Učni program izvajajo predavatelji, ki morajo za strokovne predmete imeti čin višji gasilski častnik, za izvajanje praktičnih vaj pa vsaj čin gasilski častnik. Za poučevanje splošnih vsebin morajo predavatelji imeti najmanj V. stopnjo izobrazbe na področju, ki ga predavajo (kemija v gasilstvu, gradbeništvo, prva pomoč, elektrika).

Prijavljenih je bilo 33 tečajnikov, od teh tečaj obiskuje 25 tečajnikov. V bodoče bodo verjetno še organizirali tečaj za vodjo skupine, vendar pa pričakujejo, da bodo tisti kandidati, ki se prijavijo tudi redno obiskovali ta tečaj. Tisti, ki nima 60 % prisotnosti, tečaja tudi ne more opraviti. Tečajniki, ki bodo uspešno končali tečaj, si bodo pridobili čin višji gasilec, s tem pa pravico poveljevati skupini, timu oziroma posadki. Skratka, prevzame osnovno vodstveno odgovornost na intervenciji. Normalno, v skladu z odločitvami vodje intervencije. Tečajniki so tam prostovoljno in zaradi sebe. Če so prišli le po čin so “zgrešili” vrata. Res pa je, da tudi predavateljski kader mora pokazati strokovnost in z osebni zgledom zainteresirati tečajnike. Utroša verjame, da se je na tem tečaju »poklopilo« eno in drugo.

Odzivi in mnenja na tečaj

»Kot vodja tečaja sem s pristopom tečajnikov, ki obiskujejo tečaj, zadovoljen. V bodoče bi morala prostovoljna gasilska društva razmisliti koga pošljejo na tečaj, saj tisti, ki so prijavljeni na tečaj in ga ne obiskujejo, zavzemajo mesto drugim, ki bi ga mogoče obiskovali in zaradi omejitve števila mest ne morejo. V našem primeru je takšnih kandidatov osem,« pojasnjuje poveljnik PGD Bodonci Vlado Vlaj.

»Kljub temu, da pregleda nad celotnim tečajem nimam (v domeni GZ Puconci), verjamem, da je na visokem nivoju, glede na to, da vem kdo je vodja tečaja. Vse je v organizaciji, motivaciji, redu, disciplini in strokovnosti,« pojasnjuje član upravnega odbora GZS Dušan Utroša. Pravi, da je GZ Puconci ena najmočnejših zvez tako po številu PGD kot po opravljenem delu. »Po tem, kar sem imel priložnost videti v dveh letih je zelo uspešna na organizacijskem, operativnem, preventivnem in finančnem področju. Osebno pa mislim, da ima največji potencial v ljudeh in to je tisto, kar bo v prihodnosti odločalo,« meni regijski gasilski poveljnik.

Mnenja tečajnikov

Dejan Küčan, član PGD Tešanovci meni, da je tečaj za vodjo skupine več kot dobrodošel, saj je za dobro in predvsem varno delo na intervencijah zelo pomembno, da je vsak vodja skupine pripravljen za tiste malenkosti, ki prinesejo razliko. Glede na dolžino samih predavanj, se mu zdijo predavatelji v redu, saj popestrijo predavanje z raznimi vložki in poskrbijo za dobro vzdušje. »Predavanje je popolnoma izpolnilo moja pričakovanja,« dodaja Küčan. »Tečaj za vodjo skupine mi je všeč. Večina predavanj je bila zelo zanimivih in poučnih, so bile nekatere izjeme, ampak na splošno je bilo v redu,« je povedal Aleš Vlaj, član PGD Šalamenci. Miha Mikola, član PGD Vaneča pravi, da mu bo znanje, ki ga pridobiva na tem tečaju vsekakor v pomoč pri terenskem delu. »Predavatelji so profesionalni in se vidi, da so popolnoma posvečeni gasilstvu in to delajo z veseljem. Tečaj je izpolnil pričakovanja v vsakem pogledu, od predavateljev do njihovega dela in pa tudi o vsebini povedanega,« dodatno pojasni Mikola.