| Avtor:

Gradbeni stroški za stanovanja v prvem četrtletju 2012

Statistični urad Republike Slovenije je objavil podatke o gradbenih stroških za stanovanja v Sloveniji. Podatki prikazujejo, da so bili gradbeni stroški za stanovanja v prvem četrtletju leta 2012 za približno odstotek (1,3 %) nižji od gradbenih stroškov v prvem četrtletju leta 2011.

Za 5,2 % pa so bili gradbeni stroški za stanovanja višji kot v zadnjem četrtletju leta 2011. Stroški gradbenega materiala so se znižali za 0,1 %, medtem ko so se stroški dela zvišali za 11,8 %.

V primerjavi z enakim obdobjem lani so bili stroški gradbenega materiala višji za 1 %, stroški dela pa nižji za 4,2 %. V prvem četrtletju 2012 so bili gradbeni stroški za stanovanja za 32,2 % višji od povprečja za leto 2005. Stroški gradbenega materiala so bili v primerjavi z letom 2005 višji za 23,7 %, medtem ko so bili stroški dela višji za 43,5%.

 Vir: Statistični urad Republike Slovenije