| Avtor:

GZ Puconci z novim vodstvom

OTOVCI – Gasilska zveza Puconci je v nedeljo, 7. aprila 2013, imela na turistični kmetiji »Smodiš« v Otovcih 15. skupščino GZ Puconci. Izvolili so novo vodstvo. Predsednik GZ Puconci je Ivan Pintarič, poveljnik GZ Puconci pa Franc Barbarič.

GZ Puconci z novim vodstvomV uvodu se je izvolilo delovno predsedstvo. Po podanih poročilih predsednika, poveljnika, predsednika komisije za mladino, predsednice komisije za članice, člana komisije za veterane in finančnega poročila, je sledila razprava po poročilih. Iz poročil je bilo razbrati, da je bilo delo v GZ Puconci zelo uspešno. V zadnjih petih letih so izvedli namreč državno tekmovanje iz kviza gasilske mladine, državno tekmovanje društva mladi gasilec, regijsko iz orientacije. Ekipe iz GZ Puconci so se udeleževale raznih tekmovanj na nivoju regije in državnem nivoju, kjer so dosegali zavidljive rezultate. Stanje operative je na zavidljivem nivoju. GZ Puconci tudi uspešno sodeluje z VZ Zabok in je tako uspešno tudi na področju mednarodnega sodelovanja.

Naslednja točka je bila razrešitev starega vodstva in izvolitev novega. Skupščino GZ Puconci sestavljajo izvoljeni delegati PGD (23 članov).

GZ Puconci z novim vodstvomKandidat za predsednika GZ Puconci je bil samo eden, in sicer Ivan Pintarič, član PGD Zenkovci. Za poveljnika GZ Puconci sta bila dva kandidata, in sicer Franc Barbarič, član PGD Brezovci, in Dušan Domjan, član PGD Šalamenci. Vsak od kandidatov se je na kratko predstavil. Sledile so volitve, ki so bile tajne.

Po preštetju glasov je bil rezultat naslednji. Za predsednika GZ Puconci je bil tako izglasovan Ivan Pintarič. Dobil je 23 glasov, ki so bili vsi veljavni. 23 delegatov PGD je za poveljnika GZ Puconci izglasovalo Franca Barbariča. Dobil je 16 glasov, Domjan pa sedem.

Foto: V. V.

no images were found