| Avtor:

Hodoško jezero

Hodoško jezero, imenovano tudi Dolensko jezero, se razteza na površini 5,2 hektarja in je umetnega nastanka. Jezero je 250 metrov dolgo in 210 metrov široko, v globino sega od enega do treh metrov. Prvotno je bilo namenjeno zadrževanju visokega vala, zadrževanju vode za namakanje kmetijskih površin, povečanju možnosti za lov na vodno perjad in turističnemu ribolovu. Jezero je bilo zgrajeno na naravni zamočvirjeni depresiji kot nadomestilo za vodne površine, izgubljene z melioracijami in komasacijami v osemdesetih in devetdesetih letih 20. stoletja. Jezero ima posebno vlogo, saj predstavlja enega osrednjih habitatov za evrazijsko vidro (Lutra Lutra) na Goričkem.

 

Povzeto po: Geografski obzornik.