Impresum

 

Izdajatelj medija Gorički list, ki je objavljen na naslovu www.gorickilist.si, je

Kulturno-umetniško društvo Veseli godec
Mojstrska ulica 1
9000 Murska Sobota

 

Odgovorni urednik:

Dejan Šinko
dejan@gorickilist.si

Novinarji:

Janja Vlaj
janja.vlaj@gorickilist.si

Damjana Nemeš
damjana.nemes@gorickilist.si

Zunanji sodelavci:

Urška Lovrenčec

Ines Baler

Robi Gjergjek

Tjaša Gomboc

Melani Mörec