| Avtor:

Izjavi Javnega zavoda KPG in Občine Grad o Noči čarovnic 2012

V uredništvo smo prejeli dve uradni pisni izjavi Zavoda Krajinski park Goričko in Občine Grad v zvezi z letošnjo prireditvijo Noč čarovnic. Občina Grad je isto izjavo objavila tudi na svoji spletni strani.

Uradna izjava Občine Grad

ČAROVNICE LETOS NE BODO PLESALE

NOČ ČAROVNIC

Na Občini Grad smo se včeraj na skupnem sestanku z društvi ob upoštevanju vseh pogojev dogovorili, da letošnje 13. Noči čarovnic ne bomo izvedli.

Že pred lansko prireditvijo je bilo kar veliko težav pri dogovarjanju za uporabo prostora v parku ob gradu in znotraj grajskega dvorišča, takoj po prireditvi pa smo prejeli tudi kazensko ovadbo inšpektorata za kulturo in medije, ker smo prireditev izvedli brez kulturno varstvenega soglasja.

Letos smo za pogoje zaprosili, prav tako so nam pogoje za izvedbo postavili tudi na Krajinskem parku. Med predstavljenimi dokumenti je bila tudi varnostna študija, po kateri bi bila izvedba tako množične prireditve v gradu in okolici nevarna in celo nemogoča. Ker je šlo za preveliko varnostno tveganje in s tem tudi odgovornost tako uprave parka kot občine in društev kot organizatorja prireditve, smo se odločili, da prireditve ne izvedemo.

Na sestanku smo se v nadaljevanju pogovarjali o novi lokaciji, na kateri bi naslednje leto izvedli 13. Noč čarovnic.

Občina Grad in društva soorganizatorke prireditve

———–

Uradna izjava Javnega zavoda Krajinski park Goričko

Krajinski park Goričko ni organizator dogodka Noč čarovnic, je pa upravljavec prostora, kjer se odvija del prireditve. Naš zavod je ponudil soglasje k izvedbi letošnje prireditve, ob naslednjih pogojih: nadomestilo uporabnine prostora (po zelo znižani ceni za 1 kv.m.), zmanjšanje grmade kot je bila prejšnja leta, hitrejše očiščenje smeti iz parka ter iskanje možne druge lokacije za naslednje leto. Kot upravljavci gradu, ki je kulturni spomenik državnega pomena, pa smo dolžni tudi poskrbeti še, da se upoštevajo kulturnovarstveni pogoji za tako prireditev. Ti pogoji so bili izdani s strani pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine. To je pa že vse. Pogoji, ki smo jih predlagali v obliki skupne pogodbe, niso bili sprejeti, zato prireditve verjetno ne bo.

Naš zavod glede izvedbe ali neizvedbe te prireditve ne more nikogar izsiljevati, saj so vsi pogoji postavljeni na podlagi strokovnih in splošno veljavnih argumentov. Del naše javne službe je, da upravljamo nepremičnine v skladu z normativi, pravnimi osnovami in kulturnovarstveno stroko. Zato je neumestno govoriti o kakršnih koli drugih interesih. Verjetno pa je nekoliko naivno pričakovati, da za tako prireditev, kot je Noč čarovnic, upravljavec prostora ne bo dal prav nobenega pogoja, da mora biti uporaba prostora zastonj ter da ima upravljavec na svojih ramenih samo stroške ter veliko odškodninsko odgovornost. Odgovornost pa je tem večja, ker analize in varnostne študije kažejo, da je ta prostor v sedanjem stanju za tovrstno prireditev skrajno neprimeren in da so tveganja zelo velika.

Naš zavod je že pred časom obljubil pomoč pri organizaciji in izvedbi prireditve, če se njen drugi del odvije kje blizu, vendar ne na sedanji lokaciji. Tudi ta predlog žal ni bil sprejet.

Končno odločitev torej sprejemajo organizatorji dogodka, naš zavod ga ne more odpovedati, ampak daje nanj soglasje ob prej navedenih pogojih.

Dr. Bernard Goršak, direktor zavoda