| Avtor:

Izplačilo dodatka za veliko družino predvideno v maju in juniju

Dodatek za veliko družino je letni prejemek, ki je namenjen družinam s tremi ali več otroki.

Vir: www.bibaleze.si

Vir: www.bibaleze.si

Pravico do  tega dodatka ima eden od staršev, pod pogojem, da ima eden od staršev in otroci skupno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in izpolnjuje premoženjski cenzus, ki znaša 64 % povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana. V primeru, da trije ali več otrok iz iste družine živi brez staršev, ima pravico do tega dodatka tudi eden od polnoletnih otrok.

Dodatek za družino s tremi otroki od 1. julija 2011 znaša 393,46 evrov, za družino s štirimi ali več otroki pa 479,83 evrov in se izplača v enkratnem znesku.

Center za socialno delo odloči o pravici do dodatka za veliko družino, kdo je upravičen do otroškega dodatka za vsaj enega otroka v družini, ki ima tri ali več otrok, in sicer po uradni dolžnosti, kar pomeni, da ni treba vlagati posebne vloge. V letu 2014 bo izplačilo dodatka za veliko družino predvidoma v maju in juniju.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti