| Avtor:

Javni razpisi namenjeni razvoju podeželja

 

Ljubljana – Ministrstvo za okolje in prostor bo četrtega januarja 2013 v Uradnem listu Republike Slovenije objavilo tri javne razpise iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013. To so razpis za naložbe namenjene prestrukturiranju kmetijskih gospodarstev na vodovarstvenih področjih, razpis za naložbe namenjene mladim prevzemnikom kmetij in razpis za obnovo in razvoj vasi.

ŽetevVišina prvega javnega razpisa bo znašala štiri milijone evrov. Polovica bo namenjena naložbam na področju živinoreje in poljedelstva, polovica pa naložbam namenjenim ekološki pridelavi. S tem želi ministrstvo spodbuditi prestrukturiranje in povečati učinkovitost gospodarjenja ter s tem pripomoči k večji naložbeni aktivnosti ali višji produktivnosti dela v kmetijstvu.

 

Javni razpis za naložbe namenjene mladim prevzemnikom kmetij

Vlagatelji pri tem razpisu so nosilci dejavnih kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo kmetijsko dejavnost. Kot mladi prevzemnik pa se šteje upravičenec, ki je prejel pozitivno odločbo o podpori za prevzem kmetije.

 Javni razpis za obnovo in razvoj vasi

Ministrstvo bo za ta razpis namenilo 15 milijonov evrov. Sredstva se bodo dodeljevala za ureditev površin za skupne namene in potrebe v podeželskih naseljih, za ureditev vaških jeder, komunalne in prometne infrastrukture. Pa tudi za obnovo in izgradnjo večnamenskih zgradb skupnega pomena. Pri tem razpisu so vlagatelji občine.