| Avtor:

Kamenek in peskokop silikatnega peska

Kamenek je najvišja vzpetina vzhodnega Goričkega. Meri 394 metrov in se nahaja na severni strani Kuštanovcev. Kuštanovci so vas v občini Puconci. Na vrhu vzpetine stoji stolp — označena geodetska točka Kamenek.

Če pot od najvišje vzpetine vzhodnega Goričkega nadaljujemo v smeri proti Mačkovcem, bomo na desni strani zagledali peskokop silikatnega peska. Ta peskokop je primerek ostankov Panonskega morja. Iz pokončno odlomljenih sten lahko dokaj dobro razberemo obdobja odlaganja in odnašanja peščenih in glinenih usedlin. Silikatni pesek je rudno bogastvo Goričkega, ki se uporablja predvsem v gradbeništvu.

Povzeto po: Goričko – Na zelenem otoku presahlega morja

Foto: I. B.