| Avtor:

Letna rast cen v letu 2012 je bila 2,7 %

Letna rast cen v letu 2012 je bila 2,7-odstotna, medtem ko je bila leta 2011 2,0-odstotna. Najbolj se je podražilo blago dnevne porabe, in sicer za 4,8 %, poltrajno blago pa se je podražilo za 0,2 %. Za 3,1 % pa se je pocenilo trajno blago.

Vir: tobacna.si

Letna rast cen, ki je bila merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, pa je bila decembra 2012 3,1 %, leto prej pa 2,1 %. Medtem ko je bila dvanajst mesečna rast cen 2,8 %. Cene blaga so se v enem letu zvišale za 3,5%, cene storitev pa za 2,3 %. Leta 2012 so se najbolj zvišale cene alkoholnih pijač in tobaka, in sicer za 10,1 %. Nato pa sledijo hrana in brezalkoholne pijače, ki so se zvišale za 5,2 %. Med prehrambenimi izdelki so se najbolj podražili sadje, zelenjava, kava, čaj in kakav.

Cene gostinskih in nastanitvenih storitev so bile višje za 5,1 %, prevoza za 4,5 %, cene izobraževanja pa 3,7 %.  Na višje cene v izobraževanju so vplivale predvsem višje cene predšolskega izobraževanja.

Cene so se v letu 2012 tudi nižale, najbolj na področju komunikacije. Če pogledamo mesečno raven, so se najbolj znižale cene obleke in obutve, komunikacije, rekreacije in kulture.