| Avtor:

Letos več žita, manj koruze in oljnic

Slovenski poljedelci so letos, v primerjavi z letom 2011, več kmetijskih površin namenili za setev žit za zrnje, kažejo podatki Statističnega urada Republike Slovenije. Zmanjšale pa so površine, ki so namenjene pridelavi krompirja, koruzi za zrnje, oljnicam in tudi zelenim krmnim rastlinam.

jecmenStatistični podatki kažejo, da je bilo leta 2012 skoraj 5 % več površin posejanih z žiti za zrnje. Velik vpliv na to pa je imelo povečanje površin s pšenico in piro, ki so se v primerjavi z lanskim letom povečale za 16,5 %. Za 2,2 % manj kot leta 2011 je bilo površin, ki so namenjene pridelavi koruze za zrnje. Prav tako so se zmanjšale površine s krompirjem, in sicer za 7 %.

Tudi površin z oljnicami je bilo manj, te so se v primerjavi z letom poprej zmanjšale za 7 %. Na to je najbolj vplivalo za petino manjše število površin z oljnimi bučami. Nasprotno je s površinami oljne ogrščice in soje. Površin s prvimi je bilo več za 8 %, z drugimi pa za 31 %. Približno enako število površin kot lani pa je bilo tudi letos namenjenih pridelavi sončnic. 1,1 % manj površin je bilo letos namenjenih zelenim krmnim rastlinam, ki se pridelujejo na njivah. Večje število površin kot lani pa je bilo namenjenih tudi silažni koruzi, detelji in lucerni.