| Avtor:

Manj vpisanih študentov kot prejšnja leta

Na višje strokovne šole je v študijskem letu 2012/2013 vpisanih 13.545 študentov, na univerze in samostojne visokošolske zavode pa 85.761 študentov. Bolonjski študijski programi so razpisani že peto leto.

Vir: efnet.si

Na višje strokovne šole je vpisanih približno 1.200 študentov manj kot v prejšnjih letih. Število rednih študentov je za četrtino višje od števila izrednih študentov. V študijskem letu 2012/13 je v prvi letnik vpisanih sedem tisoč študentov. 30 % študentov je vpisanih na področje tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo. Na področje družbenih, poslovnih, upravnih in pravnih ved jih je vpisanih 26 %, na področje storitev pa 24 % študentov.

Med 85.761 študenti na visokošolskem dodiplomskem in podiplomskem študiju na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih je 34,2 % le-teh vpisanih v prvi letnik.

Programi 2. in 3. stopnje

Že peto leto zapored visokošolski zavodi razpisujejo le bolonjske študijske programe. V visokošolske dodiplomske programe 1. stopnje in v 2. bolonjsko stopnjo je v študijskem letu 2012/13 vpisanih 59.831 dodiplomskih študentov. V magistrske študijske programe je vpisanih 14.436, v doktorske študijske programe pa 3.436 študentov.

Vir: Statistični urad RS