| Avtor:

Mednarodni dan invalidov

Generalna skupščina Združenih narodov je 14. oktobra 1992 z resolucijo razglasila 3. december za mednarodni dan invalidov. Glavni namen je bil spodbuditi razumevanje problematike, povezane z invalidnostjo in mobilizacija podpore javnosti pri zavzemanju za dostojanstvo, pravice in blaginjo invalidov.

 

vozički (Custom)Mednarodni dan invalidov je vsako leto posvečen drugi temi, letošnji izpostavlja nujnost vključevanja invalidov v družbo, njegovo geslo pa je Nujno je vključevanje. Evropska unija se pri tem osredotoča na pomen osebnega razvoja in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami.

Invalidnost kot najštevilčnejša manjšina

Po podatkih Združenih narodov je na svetu več kot 650 milijonov invalidov, kar predstavlja najštevilnejšo manjšino. Zavzema namreč približno deset odstotkov svetovnega prebivalstva. Tudi v Sloveniji je približno 170.000 invalidov in okrog 230.000 bolnikov z dolgotrajnimi boleznimi.

Invalidnost namreč obsega telesne okvare, motnje senzoričnih sposobnosti, intelektualne prizadetosti, duševne motnje in tudi različne vrste kroničnih bolezni. Invalidnost se lahko pojavi kadar koli v življenju, lahko pa spremlja posameznika že od rojstva.

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak se je ob poslanici, ki jo obhajamo tudi v Sloveniji, osredotočila predvsem na problematiko otrok s posebnimi potrebami. Pri tem je poudarila, da mora biti naloga pristojnih ministrstev pomagati pri povečanju možnosti otrok s posebnimi potrebami v družbi.

Vir: www.stat.si