| Avtor:

Mednarodno leto sodelovanja na področju voda

Ljubljana – S ponedeljkovo otvoritvijo  se je v Parizu uradno začelo mednarodno leto sodelovanja na področju voda, ki ga je decembra leta 2010 razglasila Generalna skupščina Združenih narodov. Ti želijo spodbuditi države članice in druge akterje, da leto izkoristijo za pospeševanje ukrepov, katerih namen je doseganje mednarodno dogovorjenih ciljev, in krepitev zavedanja o njihovi pomembnosti.

Vir: eko-planet.net

V krovnem dokumentu mednarodnega leta sodelovanja na področju voda je izražena skrb zaradi počasnega napredka pri razpolovitvi deleža svetovnega prebivalstva, ki nima trajnostnega dostopa do varne pitne vode in osnovnih sanitetnih pogojev. V dokumentu pa  tudi poudarjajo, da imajo na količino in kakovost svetovne pitne vode velik vpliv tudi globalne spremembe podnebja in druge grožnje.

»Vode povezujejo«

V Republiki Sloveniji je za področje upravljanja voda pristojno Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ki bo mednarodno leto sodelovanja na področju voda obeleževalo s sloganom »Vode povezujejo«. Slogan kaže na to, da je voda zaradi svoje pojavnosti glavni dejavnik v atmosferi, hidrosferi in pedosferi. Slogan kaže na to, da je voda zaradi svoje pojavnosti glavni dejavnik v atmosferi, hidrosferi in pedosferi. Ministrstvo si je za glavni nalogi v tem letu zadalo (re)organizacijo področja upravljanja z vodami in povezovanje med raziskovalci, načrtovalci in uporabniki voda. Nacionalni cilj Slovenije pa je ohranjanje oziroma zagotavljanje dobrega stanja voda in povečevanje ozaveščenosti vsakega posameznika o pomenu zdrave in varne pitne vode za vsakogar.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje