| Avtor:

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo podpira odpravo licenc na področju zdravstvene dejavnosti

Prizadevanja Ministrstva za zdravje, da odpravi licence na področju zdravstvene dejavnosti za vse poklice, razen za tiste, ki so regulirani na ravni Evropske unije, podpira tudi Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, kajti menijo, da zdravstveni delavci za kakovostno in predano opravljanje svojega dela ne potrebujejo licence.

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo je na spletni strani zapisalo, da je v medresorsko usklajevanje sprejelo predlog odredbe o seznamu izvajalcev zdravstvenih poklicev, ki morajo biti vpisani v register in imeti veljavno licenco. S tem predlogom pa se odpravlja licenca za vse poklice na področju zdravstvene dejavnosti, razen tistih, ki so regulirani na ravni Evropske unije.

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo je mnenja, da sodi Slovenija v sam vrh po številu reguliranih poklicev. Kar pa nosi za sabo nefleksibilnost trga in težko dostopnost trga. Ravno zaradi tega želijo deregulirati dejavnosti in poklice, prav tako pa zmanjšati število profilov, za katere je potrebno posebno dovoljenje.

Zdajšnji Zakon o zdravstveni dejavnosti dovoljuje, da zdravstveni delavci in sodelavci, razen zdravnikov, opravljajo delo v zdravstveni dejavnosti po končani pripravniški dobi in opravljenem strokovnem izpitu. Po opravljenem strokovnem izpitu se morajo vpisati v register in pridobiti licenco. Javno pooblastilo za te postopke je dodeljeno Zbornici zdravstvene in babiške nege – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Na spletni strani Ministrstva za pravosodje in javno upravo so še zapisali, da zdajšnja ureditev ni v skladu s sodobnimi evropskimi smernicami in povzroča prereguliranost na področju trga dela ter da regulacija ne dosega svojega namena, kajti menijo, da so srednja poklicna izobrazba, uspešno opravljen strokovni izpit in trajno izobraževanje dovolj, da lahko posameznik strokovno opravlja svoj poklic. Postopki za pridobitev licence pa trajajo dve leti. Kar posamezniku onemogoča, da bi se zaposlil, ker je licenca zaposlitveni pogoj na zdravstvenem področju.

VIR: Ministrstvo za pravosodje in javno upravo: http://www.mpju.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/5848/f07e25b10a981c8341a1c89a28cec716/