| Avtor:

Mladinska izmenjava ERASMUS +: Youth in Action, »Powered by nature«

Od 20.11 do 29.11.2017 je v Mladinskem domu na Hodošu potekala mladinska izmenjava Erasmus +: Youth in Action. Naslov projekta je bil »Powered by nature«. Glavni cilj izvedbe je bilo razvijanje zaposlitvenih veščin, ki jih je Svetovni ekonomski forum označil za najpomembnejše leta 2020. 40 udeležencev iz Bolgarije, Hrvaške, Slovenije, Litve in Madžarske je delilo svoje znanje, izkušnje in ideje skozi neformalno izbraževanje, ki je potekalo 10 dni.

Vsakodnevne aktivnosti smo začeli z »energizerji«, ki so udeležence spodbudili k večji produktivnosti in jih motivirali. Ponavadi je bila to igra gibanja, ki je imela tudi učinek »lomilca ledu«. S takimi aktivnostmi so se udeleženci bolj povezali in izboljšali skupinsko dinamiko. Prvi dnevi so potekali bolj sproščeno, da so se udeleženci bolje spoznali.

V naslednjih dneh pa so delavnice potekale v skladu z določenim urnikom in sicer na temo spoznavanja zaposlitvenih veščin leta 2020, ki jih je z raziskavami določil Svetovni ekonomski forum (World Economic Forum).

Udeleženci so še posebej izboljševali svojo kreativnost in kritično mišljenje. Od barvanja mandal, poslušanja glasbe, spodbujanja kritičnega razmišljanja skozi razvijanje zgodb pa vse do priprave kampanje prodaje vsakodnevnih izdelkov, podjetništva v mestu, so udeleženci izboljšavali svoje veščine in spremljali svoj napredek skozi vsakodnevne evalvacije.

Prvi skupni večer je bil mednarodno obarvan, kjer je vsaka od držav predstavila svojo kulinariko in jo pripravila za udeležence. Vsak naslednji večer pa je bil rezerviran za države udeleženke, kjer je vsakokrat ena od njih pripravila predstavitev, tradicionalno glasbo in plese. Izpustili nismo niti kresovanja in karaok. Vsekakor se udeleženci nikoli niso dolgočasili.

Organizatorji projekta DRUŠTVO ELU s svojimi partnerskimi organizacijami že pripravljajo nove projekte, ki jih bodo izvajali na Hodošu, saj se trudijo spodbujati neformalno izobraževanje in spodbujati podobne aktivnosti v regiji.

Sara Hašaj
Predsednica

ELU, društvo za spodbujanje neformalnega izobraževanja

no images were found