| Avtor:

Na ZZZS se prijavimo le enkrat

Od prvega junija 2013 naprej veljajo Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki določajo, da zavarovano osebo prijavi v zdravstveno zavarovanje zavarovanec oziroma nosilec zavarovanja. Zavarovanje se izvaja stalno in po uradni dolžnosti.

Vir: razkrito.net

Vir: razkrito.net

Državljan prijavo opravi na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije le enkrat, nadaljnje spremembe pa po uradni dolžnosti opravi Zavod za zdravstveno zavarovanje. Po novem bo tako eden od staršev svojega otroka v zavarovanje prijavil le enkrat. Ostale spremembe pa bo avtomatično opravil Zavod za zdravstveno zavarovanje. Prav tako na ZZZS ni treba več dostavljati vsakoletna potrdila o šolanju, saj bo ZZZS namreč spremljal centralno evidenco šolajočih.

V želji po še večji poenostavitvi, pa gredo načrti okrog možnosti spletne prijave in odjave fizične osebe v zavarovanje. Vzpostavila bi se lastna aplikacija v okviru ZZZS za elektronsko oddajo prijav. Poleg tega pa  Ministrstvo za notranje zadeve predlaga, da bi lahko za to uporabili državni portal e-uprava, saj ta omogoča generiranje elektronskih obrazcev in povezovanje z elektronskimi evidencami.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve