| Avtor:

Največ prostih delovnih mest v poslovnih dejavnostih

Stopnja prostih delovnih mest je v Sloveniji v  drugem četrtletju 2013 znašala 0,7 %, za to obdobje pa je bilo napovedanih  povprečno skoraj 5.100 prostih delovnih mest.

Vir: politikis.si

Vir: politikis.si

V drugem četrtletju je bilo napovedanih okoli 5.100 prostih delovnih mest, kar je za skoraj 140 manj kot v drugem četrtletju lanskega leta in za okoli 200 več kot v prvem četrtletju 2013. Skoraj 430 prostih delovnih mest je bilo napovedanih za dejavnost izobraževanja.

Največ prostih delovnih mest je bilo napovedanih v dejavnosti gradbeništvo, in sicer skoraj 1.200, ter v predelovalnih dejavnostih, kjer naj bi jih bilo več kot 900. Več kot 600 prostih delovnih mest je bilo napovedanih tudi za raznovrstne poslovne dejavnosti.

Zasedenih delovnih mest je bilo v drugem četrtletju 2013 nekaj več kot 674.000, kar je za 5.300 več kot v prvem četrtletju. Sicer pa se med zasedena delovna mesta ne prištevajo delovna mesta oseb, ki so na bolniškem ali porodniškem dopustu. Takih oseb je bilo v tem četrtletju nekaj več kot 29.500.

Stopnja prostih delovnih mest je bila najvišja v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, in sicer 2,6-odstotna. V gradbeništvu je bila 2,3-odstotna, v gostinstvu pa 1,1-odstotna.

Vir: Statistični urad RS