| Avtor:

Nov Zakon o štipendiranju v veljavo leta 2014

Ministrstvo za  delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo predlog novega  Zakona o štipendiranju, ki bo začel veljati praviloma leta 2014. Z njim želijo zagotoviti celovitejšo, preglednejšo in enotnejšo ureditev štipendiranja. Predlog pa omogoča kombiniranje več vrst štipendij in s tem višji znesek. 

Štipendisti bodo hkrati lahko prejemali dve vrsti štipendij. In sicer kadrovska štipendija se lahko prejema istočasno z vsemi štipendijami, razen s štipendijo za deficitarne poklice. Velja tudi obratno.

Vir: student.si

Štipendije se bodo podeljevale za študij 1. in 2. bolonjske stopnje in ne več za 3. stopnjo, razen v primeru študij Ad futura.

K državni štipendiji bo mogoče dobiti dodatek za bivanje v višini 80 evrov na mesec, dodatek za uspeh v višini od 17 do 4o evrov na mesec in dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami v višini 50 evrov na mesec. Uvedena bo tudi štipendija za mladoletne dijake. Osnovna višina se bo gibala od 35 do 95 evrov (polovičen znesek osnovne štipendije) plus dodatki.

Na novo bo uvedena tudi štipendija za deficitarnost, katere višina bo 100 evrov na mesec.

Višina mesečne Zoisive štipendije pa bo znašala 120 evrov za izobraževanje doma in 240 evrov za izobraževanje v tujini. Zoisova štipendija za študente bo znašala 140 evrov na mesec za izobraževanje doma in 280 evrov za izobraževanje v tujini. Glavno merilo za pridobitev Zoisove štipendije pa ne bo več ocena, ampak izjemni dosežek. Možen pa bo tudi dodatek za bivanje in dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami.

Vir:  MDDSZ