| Avtor:

Nove spodbude za zaposlitev starejših brezposelnih

LJUBLJANA – Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve na svoji spletni strani poroča, da je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje objavil novo javno povabilo 50plus, s pomočjo katerega lahko delodajalci pridobijo subvencije za zaposlitev starejših brezposelnih. Povabilo se izvaja v okviru istoimenskega programa, ki je namenjen spodbujanju zaposlovanja brezposelnih, starejših od 50 let.

Vir: invel.si

Za zaposlitev starejših brezposelnih je predvidenih 770 mest. Zaposlitve bodo možne s pomočjo subvencij, ki bodo izplačane delodajalcem. Na javnem povabilu je tako na voljo 6,7 milijona evrov, ki jih v veliki večini (85 %) prispeva Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS), preostali delež (15 %) pa je zagotovljenih iz proračuna Republike Slovenije.

Na javno povabilo 50plus se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v Sloveniji najmanj eno leto in izpolnjujejo še druge pogoje za prijavo. Delodajalci lahko pridobijo zaposlitev za brezposelne, ki so stari 50 let ali več in so na Zavodu za zaposlovanje prijavljeni med brezposelnimi najmanj šest mesecev neprekinjeno.

Zaposlitev starejših brezposelnih mora trajati neprekinjeno najmanj 18 mesecev za polni delovni čas, kar pomeni 40 ur na teden, subvencija pri tem pa znaša 8.000 evrov, ali za krajši delovni čas, če je to v skladu z odločbo o invalidnosti (subvencija znaša manj za zaposlitev s krajšim delovnim časom v skladu z odločbo o invalidnosti).

Kandidati morajo opraviti pred zaposlitvijo enomesečno usposabljanje na delovnem mestu pri delodajalcih, to pa poteka na konkretnem delovnem mestu (brez delovnega razmerja), pod vodstvo mentorja, ki ga zagotovi delodajalec.

Povabilo je odprto od objave na spletni strani ZRSZ do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. septembra 2013.

Vir: http://www.mddsz.gov.si/si/