| Avtor:

Novosti pri uveljavljanju pravice do državne štipendije

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev določa, da roka za oddajo vloge za uveljavljanje pravice do državne štipendije ni več. Državna štipendija pripada upravičencu od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. O vlogi pa odločajo centri za socialno delo za vsako šolsko oziroma študijsko leto posebej.

Da bodo polnoletni dijaki upravičeni do državne štipendije s prvim septembrom, morajo oddati vlogo v avgustu. Študentje pa naj to storijo septembra, da bodo do državne štipendije upravičeni s prvim oktobrom. Državna štipendija se izplača prvi dan naslednjega meseca po oddaji vloge, poplačila za nazaj pa ni.

Drugače je pri uveljavljanju Zoisove štipendije. Rok za pridobitev Zoisove štipendije za dijake je 5. september 2012, za študente pa 10. oktober 2012. Po teh rokih Zoisove štipendije ni več mogoče uveljavljati.

Novost je tudi ta, da Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu odpravlja dodatek za prevoz v primestnem ali medkrajevnem prometu za izobraževanje izven stalnega prebivališča v oddaljenosti pet kilometrov in več do kraja izobraževanja. Zdaj bodo dodatek za prevoz dodeljevali prevozniki javnega prometa za prevoz v primestnem ali medkrajevnem prometu.

VIR: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve