| Avtor:

Občina Cankova pred birokratsko oviro

 

Občina Cankova se je znašla med redkimi občinami, ki niso prejele sredstev za izgradnjo komunalne infrastrukture. Župan Drago Vogrinčič zatrjuje, da gre za birokratske ovire in da bo v osmih dneh skušal narediti vse, da do upravnega spora ne pride. V četrtek bo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ponovno predstavil svoje argumente, pri tem pa upa, da bo na strani sogovornikov prevladal razum. 

Drago Vogrinčič, župan Občine Cankova

Občina Cankova se je na razpis prijavila s štirimi projekti v skupni vrednosti 400.000 evrov. Za katere projekte gre?

Smo občina, ki ima 12 do 13 odstotkov občanov, ki se prištevajo k avtohtoni romski skupnosti . Ti ljudje živijo v sedmih naseljih, ki so večinoma ločena, razen dveh: v Gornjih Črncih in v Kraščih pri jezeru. Od lanske spomladi, ko se je že govorilo o razpisu za financiranje izgradnje komunalne infrastrukture v romskih naseljih, sem se že ukvarjal s pripravo na razpis. Po premisleku o prioritetah sem se odločil za kanalizacijo, saj bomo vodovod gradili po drugem sistemu. Že avgusta lani smo pripravili idejne projekte, kjer smo  se odločili, da bomo romsko naselje v Domajincih (v bližini Lovskega doma) priklopili na čistilno napravo na Cankovi, da bomo štiri naselja, in sicer Krašči (Les), Domajinci (proti Kraščem), Gornji Črnci in Cankova (Hankovi), gradili posamično. Pri teh štirih naseljih smo se na podlagi strokovnih mnenj odločili, da izgradimo rastlinske čistilne naprave in kanalizacijo.

Iz razpisa, ki ga je ministrstvo objavilo 6. januarja 2012, nisem razbral, da bi bili v financiranje vključeni tudi priključki, zato jih bo sofinancirala občina. Ko bomo dobili denar, bomo šli v razpis, infrastrukturo izgradili, na koncu zaprosili za uporabno dovoljenje in zadeve morajo funkcionirati. Nekateri ugovori občanov, da greznice že imajo, priključevanja na čistilno napravo ne bodo preprečili. Vemo, da mnogo greznic ni ustreznih in da ne predstavljajo celovite rešitve.

Zakaj rastlinske čistilne naprave v štiri romska naselja?

Rastlinske čistilne naprave, kjer je manj kot 50 ljudi, so tretirane kot nezahteven gradbeni objekt in se lahko gradijo na kmetijskih zemljiščih. Bil sem zelo vesel, da smo lahko še pravočasno dobili gradbeno dovoljenje.

Če boste sprožili upravni spor, boste s tem posledično zamrznili izplačila sredstev drugim občinam?

Po posvetovanju z mojo odvetnico lahko zatrdim, da to ni res. Imam pa še osem dni časa, da se z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo dogovorimo. Komisija se sklicuje samo na eno uredbo, hkrati pa trdi, da bodo na ministrstvu pristopili k pripravi predloga spremembe omenjene uredbe, kar pomeni, da birokratsko oviro priznavajo. V četrtek bom spet predstavil svoje argumente na ministrstvu in upam, da bo prevladal razum. V teh osmih dneh se bom maksimalno potrudil, da do upravnega spora ne pride.

Kaj je ta birokratska ovira?

Dobili smo gradbeno dovoljenje za grajenje na kmetijskih zemljiščih, ki niso v lasti Romov. Lastniki so hoteli ocenitev zemljišč za kasnejšo prodajo, zato sem priložil samo ocenitev, kar pa ne pomeni, da smo zemljišča že kupili oz. plačali. Ministrstvo nas na to ni opozorilo. Če bi nas, bi mi to ocenitev, ta papir, umaknili.

Verjetno ni pravne države na svetu, kjer bi zaposleni na ministrstvu z velikimi plačami delali vse samo zato, da najdejo birokratsko napakico in da zrušijo projekt in onemogočijo občini, da dobi sredstva za ureditev osnovnih bivalnih razmer svojim občanom.

Je odsotnost direktorja občinske uprave vzrok neuspeha na razpisu?

Nikakor, občina funkcionira brez direktorja enako dobro. Slišim celo, da bo vlada združevala občinske uprave, tako da imam tukaj čisto vest. Pri tem skušam biti zelo racionalen in se bom o tem, ali bo občina imela direktorja, odločal v skladu s prihajajočo zakonodajo – mi že prehitevamo varčevalne ukrepe vlade, saj smo dolžni varčevati in ščititi interese občine. S tem bo proračun manj obremenjen.

Kaj pravite na očitke, ki govorijo o tem, da se bo vaša občina z razpisnimi sredstvi, če jih boste prejeli, finančno »opomogla«?

Kot župan še nobenega razpisa nisem zlorabil. Tudi ta sredstva bodo uporabljena namensko. Še več: videli smo »defekt« tega razpisa in se odločili, da sofinanciramo komunalne priključke. Z vso odgovornostjo trdim, da je Občina Cankova dobljena razpisna sredstva vedno porabila namensko.