| Avtor:

Objavljen razpis za vpis v srednješolske programe

LJUBLJANA – Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ) je objavilo razpis za vpis v srednje šole za šolsko leto 2013/2014. Letos so razpisali več mest kot lani, kljub temu da je število učencev, ki so v zadnjem razredu osnovnih šol, nižje. Na ministrstvu pojasnjujejo, da so z večjim številom vpisnih mest dali bodočim dijakom večjo izbiro glede nadaljnjega izobraževanja.

Vir: www.radio1.si

Objavljeni razpis namenja največ pozornosti poklicnemu in strokovnemu izobraževanju. Šolam namreč omogoča vpis v večino programov, za katere so predlagale razmestitev prostih mest. Po končanem prijavnem postopku se bodo šole same lahko odločile za izvajanje poklicev, ki pa jih bodo izbrale glede na število prijav.

Število razpisanih mest za splošne in strokovne gimnazije je, kot že zadnjih nekaj let, manjše. Kljub vsemu pa bodo lahko šole v primeru, da bo zanimanje za vpis v gimnazije, ki bodo imele razpisanih manj mest od predloga, veliko, zaprosile MIZKŠ za odobritev dodatnih oddelkov. Ministrstvo se bo o prošnji odločalo ob upoštevanju celotne srednješolske mreže v državi.

Osnovno šolo letos zaključuje 17.640 učenk in učencev, kar je nekaj manj kot lani (17.662). Skupno bodo učenci zaključnih razredov letos lahko kandidirali na 22.759 vpisnih mestih na srednjih šolah. Od tega je v programih nižjega poklicnega izobraževanja razpisanih 624 mest, v programih srednjega poklicnega izobraževanja 6.194 mest, v programih srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanje 8.756 mest, v programih splošnih gimnazij 5.752 mest, v programih strokovnih gimnazij pa 1.433 mest, skupno v splošnih in strokovnih gimnazijah torej 7.185 mest.