| Avtor:

Odprto pismo predsednici vlade mag. Alenki Bratušek

Danes je pomurska poslanka Jasmina Opec našemu uredništvu sporočila, da je posredovala predsednici vlade RS mag. Alenki Bratušek odprto pismo glede predvidenih zadnjih ukrepov vlade in njihovega vpliva predvsem na življenje na podeželju.

ODPRTO PISMO

Spoštovana predsednica Vlade RS,

draga Alenka,

te dni, ko smo praznovali dvaindvajseti rojstni dan naše samostojne države, ponovno stojimo na prelomnem zgodovinskem trenutku, na križišču, v katerem naši pogledi ne smejo nepotrebno uhajati na levo ali desno, ampak morajo biti odločno usmerjeni naprej v prihodnost.

V kratkem času, ko sva skupaj sedeli v poslanskih klopeh, sem občudovala Tvoj pogum, odločnost in samozavest. Vse te lastnosti so posebej prišle do izraza v vsej svoji veličini ob nastopu tvojega mandata, s katerim si sprejela odgovornost za vodenje naše države. Prepričana sem, da Te je k prevzemu tega izziva vodila odkrita želja po boljši prihodnosti vseh državljank in državljanov.

Zato sem se po stotih dneh Tvojega vodenja vlade odločila, da Ti poleg pohval odkrito predstavim svoje poglede na nekatere predlagane rešitve Tvoje vlade, ki pri meni vzbujajo dvome ali bodo našemu narodu res prinesle boljši jutri.

Strinjam se, da prazna državna blagajna zahteva ukrepanje, vendar zgolj povečevanje davkov in vedno nove obremenitve tistih, ki že danes težko shajajo, posebej na podeželju, ne bo Slovenijo dolgoročno popeljalo na pot rasti in zadovoljstva.

Po sprejemu višjega DDV-ja, sledi višji davek na nepremičnine, ki bo globoko zarezal v družinski proračun, predvsem pa destimulativno deloval za slovensko gospodarstvo in kmetijstvo.

Ta trend ni dober in ne bo prinesel preobrata. Ne jemati, ampak ustvariti pogoje za delo in blaginjo, mora biti slovenska politika na dolgi rok.

V današnjih hudih razmerah in močni konkurenci na svetovnem tržišču, mora posamezna država izkoristiti svoje naravne danosti in pospešiti razvoj na tistih področjih, kjer je konkurenčna in kjer lahko svojim ljudem zagotavlja delo. Naloga politike je, da omogoči okvirje, v katerih  je moč izrabljati te danosti smiselno, varno in okolju ter ljudem prijazno.

Vendar zadnji ukrepi vlade, predvsem davek na nepremičnine, pomenijo ravno nasprotno. Pomenijo neke vrste napoved vojne podeželju, zmanjšanje samooskrbe, povečanje zaraščanje kmetijskih površin ter s tem večjo odvisnost od drugih. Ne samo da bomo jedli kitajski česen, grozi nam, da bo na naši zemlji plevel, naš denar pa bo šel v roke tujih kmetovalcev.

Kmetijstvo je nedvomno ena izmed strateško in razvojno perspektivnih področjih Slovenije, ki lahko z ustrezno resorno politiko ustvari na tisoče novih delovnih mest, hkrati pa s tem poveča samooskrbo slovenskega naroda in zmanjša našo odvisnost od svetovnih trgov.

Zato ocenjujem, da če bi država želela spodbujati podeželje in hkrati doseči pozitivne učinke za državni proračun, bi morala spodbujati uporabo zemlje in ne kaznovati kmetovalce.

Poleg tega ima davek na nepremičnine negativen učinek tudi na gospodarstvo in obrtnike, ki bodo dodatno obremenjeni in izpostavljeni novim tveganjem, na račun katerih lahko hitro pride do odpuščanja in posledično tudi manjše porabe, kar se bo poznalo tudi v skupnem davčnem izplenu.

Davek na nepremičnine bo negativno vplival na dolgoročni razvoj naše države. Temu se po drugi strani lahko izognemo. Bolje je razmisliti o alternativnih ukrepih, ki bi veliko manj prizadeli slovenski narod, kot so na primer na primer:

–          dosledna uveljavitev sedanjega nadomestila za stavbno zemljišče;

–          višja obdavčitev praznih stanovanj;

–          še višja obdavčitev luksuznih stanovanjskih objektov;

–          ažurirati evidenco GURS-a, kjer trenutno niso vpisane vse nepremičnine, in jo prilagoditi dejanskemu stanju vrednosti na trgu.

Ob tem je izjemnega pomena za podeželje, da se vse predvidene ukrepe (katastrski dohodek, davek na nepremičnine, dohodnina,…) obravnava kot paket, kajti samo tako bodo vidni dejanski finančni učinki (socialni transferji, davki,…) na življenje na podeželju.

Verjamem, da razumeš mojo skrb za prihodnost te države. Zato tudi verjamem, da mojega pisma ne boš vzela kot pisma kritike, ampak predvsem kot pismo ponujene roke pri iskanju odgovorov na najbolj pereča in najbolj pomembna vprašanja za prihodnost najinega naroda.

Politiki moramo skrbeti za razvoj pravne države in vzpodbudnega poslovnega okolja, v katerem se bo ustvarjalo ter delalo in kjer bodo socialnih izdatki minimalni, saj bo večina ljudi zaposlenih. To je politika na dolge proge, ki bo ustvarila državo prihodnosti.

Politika hitrih ukrepov, kot jo po mojem prepričanju pelje Tvoja vlada, pa meji na veliko nevarnost, da lahko nehote oropa državo te prihodnosti, kar si nihče od nas ne želi.

Iskreno upam, da Ti bo moje razmišljanje v pomoč pri sprejemanju ukrepov, ki bodo dobri tudi za podeželje in s tem za vso Slovenijo.

Želim Ti veliko poguma in odločnosti tudi v prihodnje.

S prijaznimi pozdravi,

Jasmina Opec, univ.dipl.pravnica

poslanka