| Avtor:

Oskrba s pitno vodo v Pomurju

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdal odločbe o dodelitvi evropskih sredstev za tri okoljske projekte. To so oskrba s pitno vodo v Pomurju in v Zasavju ter ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju Meže v Ravnah na Koroškem. Vrednost vseh projektov je ocenjena na približno 75,5 milijona evrov, 42,5 milijona evrov pa bo prispeval Kohezijski sklad. Omenjeni projekti naj bi se končali do konca leta 2015.

Vir: saop.si

Vir: saop.si

Celoviti projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja je razdeljen na sisteme A, B in C. Z njim želijo zagotoviti varno in trajno oskrbo prebivalstva s kakovostno pitno vodo. Skupna vrednost vseh sistemov je 142,4 milijona evrov, Evropska unija pa bo iz Kohezijskega sklada prispevala 86,7 milijona evrov.

Pomurski sistem B, vreden 49,5 milijona evrov, bo zagotavljal preskrbo s pitno vodo za več kot 57.000 ljudi v dvanajstih pomurskih občinah. Od tega bo več kot 10.000 prebivalcev na vodovodni sistem priključenih na novo. Projekt zajema občine Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina ter bo sofinanciran tudi iz evropskih sredstev, v višini 28,5 milijona evrov.

Na novo bo zgrajenih okrog 228,5 kilometra vodovodnega omrežja s pripadajočimi objekti. Urediti na nameravajo tudi vodne vire in zgraditi nadzorni center. Z izgradnjo povezovalnih transportnih cevovodov pa bi med seboj povezali obstoječe javne lokalne vodovodne sisteme.

Občina Tišina dokument zavrnila

Vendar pa se je projekt Pomurskega sistema B znašel pod vprašajem, saj so včeraj člani Občinskega sveta Občine Tišina zavrnili dokument, je za Murski val povedal tišinski župan Franc Horvat. Tako da danes koordinatorka sistema B – Občina Grad – ni podpisala pogodbe z izvajalci del.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo