| Avtor:

Ostala društva na Goričkem

V občini Cankova:
Društvo požarne samopomoči vasi Krašči z okolico, Krašči 7, 9261 Cankova
Društvo upokojencev CANKOVA, Cankova 25, 9261 Cankova
Govedorejsko društvo Cankova, Cankova 35, 9261 Cankova
Klub gojiteljev golobov akrobatov Slovenije, Domajinci 18, 9261 Cankova
Lovska družina Cankova, Cankova 58 A, 9261 Cankova
Motoristični klub Štrk Skakovci, Skakovci 35, 9261 Cankova
Romsko društvo  NARCISA, Cankova, 9261 Cankova
Romsko društvo Somnakuni čerhenja občine Cankova, Gornji Črnci 24, 9261 Cankova
Združenje forum romskih svetnikov, Cankova 25, 9261 Cankova
 
V občini Dobrovnik:
Čebelarsko društvo Kobilje-Dobrovnik, Kobilje 35, 9227 Kobilje
Društvo ljubiteljev konjev – Lobaratok egyesülete, Dobrovnik 96, 9223 Dobrovnik – Dobronak
Društvo mladih Dobrovnik – A Dobronaki ifjak Szervezete, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik – Dobronak
Društvo upokojencev Dobrovnik – Nyugdijasok egyesulete Dobronak, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik – Dobronak
Društvo vinogradnikov Dobrovnik – Szolo es bortermelok egyesülete Dobronak, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik – Dobronak
Društvo vinogradnikov Strehovci, Strehovci 29, 9223 Dobrovnik – Dobronak
Društvo za kvaliteto življenja in kulturo pitja vina-art, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik – Dobronak
Lovska družina Dobrovnik, Dobrovnik 299 A, 9223 Dobrovnik – Dobronak
Mladinsko društvo Strehovci, Strehovci 57 A, 9223 Dobrovnik – Dobronak
Romsko društvo Dobrovnik, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik- Dobronak
Strelsko društvo Jezero, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik – Dobronak

V občini Gornji Petrovci:
Društvo lastnikov gozdov Prekmurja, Gornji Petrovci 31 D, 9203 Petrovci
Društvo upokojencev občine Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31 D, 9203 Petrovci
Društvo vaške samopomoči ob požaru Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 32, 9203 Petrovci
Društvo vaške samopomoči ob požaru vasi Adrijanci, Adrijanci 27, 9203 Petrovci
Društvo vaške samopomoči ob požaru vasi Križevci, Križevci 139, 9206 Križevci
Društvo žena Kukeč, Kukeč 21, 9206 Križevci
Društvo žena Neradnovci, Neradnovci 63 A, 9203 Petrovci
Govedorejsko društvo Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31 D, 9203 Petrovci
Lovska družina Kompas Peskovci, Peskovci 22, 9204 Šalovci
Lovska družina Križevci v Prekmurju, Križevci 136, 9206 Križevci
Moto klub Gronska strejla, Gornji Petrovci 32, 9203 Petrovci
 
V občini Grad:
Čebelarsko društvo Grad, Grad 33, 9264 Grad
Društvo požarne samopomoči Dolnji Slaveči, Dolnji Slaveči 50, 9264 Grad
Društvo upokojencev Grad, Grad 172, 9264 Grad
Društvo žena in deklet Kruplivnik, Kruplivnik 10, 9264 Grad
Goričko drüjštvo za lepše vütro, Grad 191, 9264 Grad
Pevsko društvo Lyndwa, Grad 75, 9264 Grad
 
V občini Hodoš:
Društvo samopomoči Solidarnost v občini Hodoš – Hodos Közseg Solidarnost önsegelyezo egyesülete, Hodoš 52, 9205 Hodoš

V občini Kobilje:
Čebelarsko društvo Kobilje Dobrovnik, Kobilje 35, 9227 Kobilje
Društvo upokojencev Kobilje, Kobilje 35, 9227 Kobilje
Društvo vinogradnikov Kobilje, Kobilje 35, 9227 Kobilje
Klub mladih Kobilje, Kobilje 35, 9227 Kobilje
Lovska družina Kobilje, Kobilje 230, 9227 Kobilje
 
V občini Kuzma:
Društvo upokojencev Kuzma, Kuzma 24, 9263 Kuzma
Lovska Družina Grad-Kuzma, Kuzma 4, 9263 Kuzma
Romsko društvo Iskrive zlate iskrice občine Kuzma, Kuzma 66, 9263 Kuzma
 
V občini Puconci:
Več informacij kmalu!
 
V občini Moravske Toplice:
Več informacij kmalu!

V občini Rogašovci:
Čebelarsko društvo Rogašovci, Serdica 1 D, 9262 Rogašovci
Društvo borilnih veščin Makoto, Rogašovci 14, 9262 Rogašovci
Društvo podeželskih žena občine Rogašovci, Nuskova 1, 9262 Rogašovci
Društvo prve medicinske pomoči Rogašovci, Sveti Jurij 11, 9262 Rogašovci
Društvo skavtov ROYAL RANGERS Prekmurje, Nuskova 72 A, 9262 Rogašovci
Društvo starodobnih vozil Traktor, Serdica 1 F, 9262 Rogašovci
Društvo upokojencev Lipa občine Rogašovci, Pertoča 55, 9262 Rogašovci
Društvo upokojencev, Rogašovci 14 B, 9262 Rogašovci
Glasbeno umetniško društvo Weekend Rogašovci, Serdica 67 A, 9262 Rogašovci
Lovska družina, Rogašovci 14 B, 9262 Rogašovci
Občinsko romsko društvo ZELENO VEJŠ, Serdica 114, 9262 Rogašovci
Pikado klub Friend s team, Sveti Jurij 10, 9262 Rogašovci
Strelsko društvo 416 Serdica, Serdica 3, 9262 Rogašovci
Vinogradniško društvo občine Rogašovci, Kramarovci 16, 9262 Rogašovci

V občini Šalovci:
Čebelarsko društvo Šalovci, Šalovci 166 B, 9204 Šalovci
Društvo krajevne samopomoči – Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci
Društvo krajevne samopomoči vasi Čepinci, Čepinci 10, 9203 Petrovci
Društvo krajevne samopomoči vasi Dolenci, Dolenci 31, 9204 Šalovci
Društvo krajevne samopomoči vasi Markovci, Markovci 71, 9204 Šalovci
Društvo upokojencev Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci
Društvo vaške samopomoči Domanjševci – Falusi önsegelyezo egyesület Domonkosfa, Domanjševci 67, 9206 Križevci
Društvo vaške samopomoči ob požaru vasi Budinci, Budinci 21, 9204 Šalovci
Lovska družina Krka Goričko, Dolenci 28, 9204 Šalovci
Mladinsko društvo Domanjševci – Ifusagi egyesület Domonkosfa, Domanjševci 67, 9206 Križevci