Pogoji uporabe

Splošni pogoji uporabe vsebin Goričkega lista na www.gorickilist.si

Splošni pogoji uporabe vsebin Goričkega lista obravnavajo delovanje tega portala na naslovu www.gorickilist.si, ki ga upravlja Kulturno-umetniško društvo Veseli godec (v nadaljevanju: KUD Veseli godec). Za obisk in ogled portala gorickilist.si uporabniku ni treba navajati svojih podatkov.

Avtorske pravice

Vsebine, objavljene na Goričkem listu so last KUD Veseli godec, razen v primeru, če to ni posebej navedeno. Vsebina člankov je avtorsko zaščitena po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (v nadaljevanju ZASP) in se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali na kakršenkoli drug način distribuirati brez pisnega dovoljenja KUD Veseli godec. Objava vsebine člankov na drugih mestih, delno ali v celoti, ni dovoljena . Dopustna je uporaba naslova in največ prvega odstavka in še to le v primeru, da je hkrati na istem mestu objavljena povezava k izvirniku na gorickilist.si; hkrati na istem mestu kot vir navedeno ime “Gorički list” in/ali logotip Goričkega lista in hkrati na istem mestu objavljeno ime avtorja izvirnega članka, če je ta znan. Organizirano zbiranje in objavljanje vsebine člankov v nobenem primeru ni dovoljeno. Za občasno nedelovanje Goričkega lista na naslovu www.gorickilist.si KUD Veseli godec ni odgovoren. Prav tako ni odgovoren za morebitne netočnosti informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij.

Politika zasebnosti

Vse vsebine na spletnem portalu gorickilist.si lahko uporabniki obiskujejo brez puščanja osebnih podatkov. V primeru objave v »Malih oglasih« ali pošiljanja besedil za rubriko »Pisma bralcev« pa je osebne podatke potrebno vnesti. Ta izjava o zasebnosti se nanaša na spletni portal gorickilist.si, ne pa tudi na druga spletna mesta, izdelke ali storitve, do katerih je možen dostop prek spletnega portala gorickilist.si. KUD Veseli godec jamči, da bodo po internetu zbrani podatki namenjeni izključno interni uporabi in se ne bodo predali v roke tretji osebi ali bili kakorkoli drugače zlorabljeni.

Pravila uporabe

Uporaba interaktivnih storitev je dovoljena, morebitne zlorabe tako s pomočjo posebne programske opreme, kot tudi druge zlorabe pa so prepovedane in jih KUD Veseli godec sankcionira po lastni presoji. Zloraba je kakršno koli dejanje, katerega namen je povzročanje škode poslovnemu subjektu KUD Veseli godec ali drugi pravni oz. fizični osebi. Zlorabe podatkov in storitev na spletnem portalu gorickilist.si oceni KUD Veseli godec po lastni presoji in si v zvezi s tem pridržuje vse pravice. Omenjena pravila veljajo za gorickilist.si v celoti.

Pravila objavljanja člankov

Za članke objavljene na spletnem portalu gorickilist.si velja, da je dovoljeno le povzemanje naslova in podnaslova ali prvega odstavka, skupna dolžina pa nikakor ne sme presegati 300 znakov na članek. Poleg takega povzetka mora biti naveden vir in povezava do članka v celoti, ki mora kazati na Gorički list. Ta pravila veljajo za vse medije, arhiv medijev, internetne storitve in vsebinske agregatorje, npr. RSS in drugo. V primeru zlorabe KUD Veseli godec kršitev sankcionira po lastni presoji. Omenjena pravila veljajo za gorickilist.si v celoti.