| Avtor:

Pomoč ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu

Ljubljana – Na 35. redni seji je Vlada Republike Slovenije v četrtek, 25.10.2012, sprejela dva predloga uredb o spremembah in dopolnitvah. To sta Uredba o neposrednih plačilih v kmetijstvu in Uredba o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu.

Uredba pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu

Z izvajanjem tega ukrepa želi Vlada podpreti kmetijska gospodarstva zaradi poslabšanja ekonomskih razmer pri pridelavi vrtnin. S finančno pomočjo želijo ta ekonomski položaj kmetijskih gospodarstev izboljšati. Sredstva bodo namenili za podporo kmetijskim gospodarstvom zaradi neugodnih vremenskih razmer, in sicer zaradi zimske pozebe.

Uredba o neposrednih plačilih v kmetijstvu

Ta Uredba določa sredstva za predplačila neposrednih plačil v kmetijstvu za leto 2012. Gre za plačilne pravice z vsemi dodatki in z dodatnim plačilom za mleko za gorska višinska in strma kmetijska gospodarstva. Predplačila bodo izplačali kmetijskim gospodarstvom, ki so utrpela največjo škodo v letu 2012, in sicer zaradi suše.