| Avtor:

Ponovno izvajanje ukrepa za vključevanje v samozaposlitev

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je danes ponovno pričel z vključevanjem v samozaposlovanje. Tako lahko brezposelni in iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, v okviru tega ukrepa po uspešno opravljenih pripravah na samozaposlitev pridobijo subvencijo za samozaposlitev.

Decembra 2011 je Zavod ustavil vključevanje v ukrep, ker so bila sredstva zaradi velikega zanimanja brezposelnih in iskalcev zaposlitev v celoti porabljena. Z letošnjih rebalansom proračuna Republike Slovenije pa je bilo odobrenih novih pet milijonov evrov za izvajanje ukrepa za leto 2012. To prinaša 1.100 novih subvencioniranih samozaposlitev.

V program priprave na samozaposlitev se lahko vključijo tisti brezposelni in iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, ki so najmanj tri mesece prijavljeni v evidencah Zavoda. Vključitev v program se izvede na podlagi ocene smiselnosti vključitve in sklenjenega zaposlitvenega načrta, ki ga brezposelni in iskalci zaposlitve podpišejo pri svojem osebnem svetovalcu na uradu za delo. Prednost pa imajo tiste osebe, ki še niso bile vključene v programe zaposlovanja. Prav tako bo Zavod omogočil nadaljevanje postopka do pridobitve subvencij tistim, ki so presojo poslovne ideje opravili preden je bilo izvajanje programa ustavljeno in se v tem času niso samozaposlili.

Lansko leto je bilo dodeljenih 4.502 subvenciji za samozaposlitev, kar pomeni, da je bilo izplačanih skoraj 22 milijonov evrov. Letos do konca meseca maja pa so dodelili 1.515 subvencij. Letos ima Zavod na voljo 15,3 milijone evrov.

Vrednost subvencije je 4.500 evrov. Njeni prejemniki pa morajo samozaposlitev ohraniti najmanj dve leti. Prišlo je tudi do spremembe, saj se bodo morali kandidati za subvencijo samozaposliti v roku 60 dni po zaključku delavnice in oddati vlogo za subvencijo v roku osmih dneh po samozaposlitvi.

VIR: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje