| Avtor:

Poslanci sprejeli reformo trga dela

LJUBLJANA – Državni zbor je v torek, 5. marca 2013, sprejel reformo trga dela, s katero so se strinjali vsi poslanci. Sprejetje reforme je največji uspeh ministra za delo, družino in socialne zadeve Andreja Vizjaka, ki zaradi padca Janševe vlade opravlja le tekoče posle. Njena glavna cilja sta zmanjševanje segmentacije in večja prožnost trga dela. Veljati bo začela 30 dni po objavi v uradnem listu.

Vir: www.novinite.com

Novi Zakon o delovnih razmerjih prinaša več zaščite za delavce s pogodbami za določen čas, saj bo po novem tudi njim pripadala odpravnina. Do nje bodo upravičeni tudi tisti, ki so pri delodajalcu neuspešno opravili poskusno delo. Začasno ali občasno pa se bodo lahko zaposlili tudi upokojenci. Odmor za malico bo še vedno plačan, delavci bodo prejemali dodatek na delovno dobo, prav tako ostaja nespremenjena tudi pravica do povračila stroškov za prevoz na delo in z dela. V primeru, da delavec naknadno spremeni kraj prebivališča, bo višina povračila odvisna od dogovora s delodajalcem.

Reforma odpravlja obveznost delodajalca, da prosto delovno mesto objavi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Omejeno bo agencijsko zaposlovanje, in sicer na 25 odstotkov. Disciplinski postopki in odpuščanje bo poenostavljeno, kakor tudi razlogi za prekinitev pogodbe o zaposlitvi.  Možnost zlorab pri veriženju pogodb za določen čas bo manjša. Uvaja pa odgovornost tako imenovanih slamnatih podjetij, tako da bo delodajalec po novem odgovoren za terjatve delavcev.

Odpovedni roki bodo krajši. Če so bili ti do zdaj 120-dnevni, bodo odslej le še 80-dnevni. Najdaljši odpovedni rok bo veljal samo za tiste, ki so pri delodajalcu zaposleni več kot 25 let. V primeru, da je bil delavec pri delodajalcu zaposlen do enega leta, bo njegov odpovedni rok 15 dni. Od enega do dveh let 30 dni, zaposlenim od dveh let naprej pa se bo vsako leto zaposlitve odpovedni rok podaljšal za dva dni, vendar bo le-ta največ 60 dni. Odpravnine bodo nižje, do odpravnine ob upokojitvi pa bodo upravičeni tisti, ki so bili pri delodajalcu zaposleni vsaj deset let. Tisti delavci, ki imajo do deset let delovne dobe bodo upravičeni do odpravnine v višini ene petine osnovne plače za vsako leto dela pri delodajalcu, tistim, ki imajo od deset do dvajset let delovne dobe bo pripadala četrtina osnovne plače, tretjina pa vsem, ki imajo nad dvajset let delovne dobe.

Pogodbo o zaposlitvi bo lahko razveljavil tudi delavec, v primeru, ko delodajalec dvakrat zapored ali dvakrat v obdobju šestih mesecev ne bo v celoti poravnal prispevkov, ki jih je dolžan poravnati. Delavci pa se bodo po novem lahko prijavili na zavodu za zaposlovanje že v času opravljanja odpovednega roka.

Reforma zvišuje prag pravic delavcev, ki so preko SP-jev stoodstotno angažirani pri enem delodajalcu, kot na primer novinarji in umetniki.

Vir: www.mddsz.gov.si

Prispevek: Anja Vlaj