| Avtor:

Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

Ljubljana – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pripravlja nov javni razpis iz ukrepa »Posodabljanje kmetijskih gospodarstev«. Javni razpis bo v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen v petek. Predmet razpisa bodo naložbe, ki so namenjene prilagoditvam kmetijskih gospodarstev na nove izzive v kmetijstvu. Višina sredstev pa bo znašala okrog osem milijonov evrov.

Vir: panvita.si

Ministrstvo želi z razpisom spodbuditi prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev, prav tako pa želi povečati učinkovitost gospodarjenja in prispevati k povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu.

Nepovratna sredstva so namenjena prilagoditvam na nove izzive v kmetijstvu. Gre za različne dejavnosti. Med njimi so naložbe za izboljšano učinkovitost uporabe dušikovega gnojila, naložbe v tehnologije za varčevanje z vodo in shranjevanje vode, naložbe povezane z mlečno proizvodnjo, proizvodnji bioplina z uporabo organskih odpadkov, izboljšanju skladiščenja živinskih gnojil, nakupu kmetijske mehanizacije in strojne opreme namenjene manjši porabi dušika in minimalni obdelavi tal, naložbe v preventivne mehanizme proti škodljivim učinkom podnebnih sprememb.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje