| Avtor:

Povečajte zaposlitvene možnosti s programom mobilnosti

Zavod za novodobno izobraževanje je začel sprejemati nove prijave na mobilnost za brezposelne osebe v okviru programa Leonardo da Vinci in projekta Ready for challenges – ready for life. Program je namenjen brezposelnim osebam, ki želijo povečati svoje zaposlitvene možnosti.

Razpisanih je dvajset mest, le-ta pa bo odprt do zapolnitve vseh mest. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je na spletni strani objavil pogoje, ki jih morajo izpolnjevati tisti, ki se želijo prijaviti na razpis. Ti pogoji pa so naslednji: prijavljeni morajo biti državljani Republike Slovenije, imeti morajo status brezposelne osebe, prijavljene na Zavodu za zaposlovanje. Starostna omejitev je med 25 in 39 leti. Prijavljeni morajo imeti peto stopnjo izobrazbe splošne smeri in šesto oziroma višjo stopnjo družboslovne smeri.

Prav tako morajo biti pripravljeni za vključitev v celoten program, pod pogoji, ki jih določa Zavod za Novodobno Izobraževanje. Imeti morajo osnovne sposobnosti komuniciranja v angleščini in visoko stopnjo pripravljenosti in motiviranosti. Omenjeni program mobilnosti pa vključuje dvo-tedenske priprave na mobilnost, štirinajst-tedensko strokovno prakso v tujini in eno-tedenski evalvacijski program po zaključku mobilnosti.

 VIR: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje