| Avtor:

Povprečen Slovenec je leta 2011 potrošil največ žit in zelenjave

Statistični urad Republike Slovenije je prikazal rezultate začasne koledarske rastlinske in živalske bilance za leto 2011. Bilanci sta izkazovali stopnjo samooskrbe s prehrano. V primerjavi z letom 2010 se je lani stopnja samooskrbe z žiti povečala za trinajst odstotnih točk in sedaj znaša 69 %. Do povišanja samooskrbe je prišlo zaradi večje domače proizvodnje in manjše domače potrošnje. Drugače je pri samooskrbi z mesom, ki je v primerjavi z letom 2010 na približno isti ravni, ta znaša 85 %. Za 5 % pa se je zmanjšala domača potrošnja mesa, ki je znašala okrog 183 tisoč ton. Bilance so najnižjo stopnjo samooskrbe izkazale zelenjavi, žitu in krompirju. Samooskrba z zelenjavo je bila 37 % in s krompirjem 63 %. Vsak prebivalec Slovenije je leta 2011 v povprečju potrošil 118 kilogramov žit, 89 kilogramov mesa, okoli 66 kilogramov krompirja, 7 kilogramov jajc in 97 kilogramov zelenjave.